Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rozkazu»:


Total: 5 results - 0.014 seconds

rozkaz-jezowa-ocena 100%

Z mocy rozkazu ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

amulety info 52%

Używanie amuletu pociąga za sobą ryzyko zatrucia użytkownika przy każdym nieudanym teście ROZKAZU.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/05/amulety-info/

05/06/2014 www.pdf-archive.com

SQUAD-POLISH-QUICKSTART 1.1 (1) 51%

nie oddalaj się bez rozkazu od oddziału.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/10/squad-polish-quickstart-1-1-1/

10/11/2016 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 51%

k ← k + 1 zatrzymaj program Czas 100 100 20 20 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Przejście do nieistniejącego rozkazu lub wywołanie nieistniejącego rejestru jest traktowane jako błąd.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 49%

k ← k + 1 zatrzymaj program Czas 100 100 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Przejście do nieistniejącego rozkazu lub wywołanie nieistniejącego rejestru jest traktowane jako błąd.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com