Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rozpo»:


Total: 5 results - 0.021 seconds

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej 100%

Dużą role odegrali Mauro ie, za pośred i t e który h rozpo sze h io o o e źródła e ergii:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/22/notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej/

22/01/2016 www.pdf-archive.com

Anderson - Ruka dopomohy 88%

Vvažaju, obydvi rasy rozpo nu expansiju za meži vlasnoji potrijnoji sy emy, zarady resursiv jak rezu tatu takych kolonizacij… — My rozpo nemo, — pochmuro zauvažyv Skorrogan, — pislia toho, jak u nas za uhodoju zaberu usi otyry planety — ajakže.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/anderson-ruka-dopomohy/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

historia 87%

rozpo zę ie walk – atak sił polsko-litewsko-ruski h a państwo zako e – bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410;

https://www.pdf-archive.com/2018/03/02/historia/

02/03/2018 www.pdf-archive.com

Altov - Obpaliujucyj rozum 65%

— Moja vidpustka zakin uje sia, my rozpo nemo siohodni ž… Cho ete vyprobuvaty na sobi?

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/altov-obpaliujucyj-rozum/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 43%

−  poruszania się w domu – poruszania się pomiędzy pomieszczeniami w domu, bez konieczności pomocy drugiej osoby, − kontrolowania czynności fizjologicznych – samokontroli w zakresie oddawania kału i moczu oraz utrzymywanie higieny osobistej, − ubierania się – samodzielnego ubierania się i rozbiera­ nia się, bez konieczności pomocy drugiej osoby, − mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czyn­ ności związanych z myciem i higieną osobistą, bez konieczności pomocy drugiej osoby, − jedzenia – czynności związanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków lub d) zakażenia wirusem HIV przy transplantacji krwi – powikłania przetaczania krwi lub jej preparatów u osoby nie chorującej na hemofilię lub e) oponiaka – potwierdzonego histopatologicznie rozpo­ znania oponiaka mózgu;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com