Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rozpoczeto»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

MAGNUS2 100%

WIESŁAWA AGATA 79102307746 PREZES ZARZĄDU NIE HENRYK 77071612654 WICEPREZES ZARZĄDU NIE MARIUSZ FRANCISZEK 62031709831 PREZES ZARZĄDU NIE Kup Powołano PILAS Imiona reprezentanta Kup Koniec zawieszenia RODZAJ DZIAŁALNOŚCI Wiodąca działalność PKD 2007 6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE W dniu rejestracji firma posiadała nastepującą działalność Rodzaj zdarzenia Przedmiot działania wg PKD Rozpoczeto działalność 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Rozpoczeto działalność 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rozpoczeto działalność 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Rozpoczeto działalność 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Rozpoczeto działalność 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Rozpoczeto działalność 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Rozpoczeto działalność 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Rozpoczeto działalność 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Rozpoczeto działalność 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Rozpoczeto działalność 43 31 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Rozpoczeto działalność 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Rozpoczeto działalność 43 31 Z TYNKOWANIE Rozpoczeto działalność 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Rozpoczeto działalność 43 33 Z POSADZKARSTWO;

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com