Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rundt»:


Total: 34 results - 0.024 seconds

Guds krig mot mørke 1 pdf 100%

Går bortover mot veien som går rundt hele parken.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/guds-krig-mot-m-rke-1-pdf/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

Guds krig mot mørke 3 Lilla vannlinjer pdf 98%

Bahaullah går mere i skjul når det er mennesker rundt.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/guds-krig-mot-m-rke-3-lilla-vannlinjer-pdf/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

Begynnelsen 1 90%

Skuespillerne løper rundt på scenen, i ring, fort, stresset.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/begynnelsen-1/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

Tidsvenderen 2017 - Eksemplar 3 (Mandag) 88%

Efter at have kørt ned igennem træfpladsen skal vi lige rundt om traktorområdet – men det var måske ikke én god idé!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/21/tidsvenderen-2017-eksemplar-3-mandag/

21/09/2017 www.pdf-archive.com

AVIES 78%

  ede  sig  rundt  som   swingerklub,  og   il  begynde.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/avies/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

Notater fra en Venn GN 76%

Omdefiner Mislykkelse 1 GullkornNotater | Notater fra en Venn Frode Osen’s GullkornNotater Praktisk Visdom i Hverdagen «Guds forsinkelser er ikke guds benektelser.» ~ Tony Robbins «Du må ha troen på at selv om ting kanskje ser umulige ut nå, så kan du slå dem rundt.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/notater-fra-en-venn-gn/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 72%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 72%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 72%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Øving 3 72%

Vi ser ved histogrammene at E1 har en høyere topp rundt den reelle sigmaverdien, og på boxplottet ser vi at E1 har mindre IQR, og et gjennomsnitt nærmere reell verdi.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/ving-3/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

913887363 72%

Har du andre spørsmål rundt ditt produkt kan Komplett Kundesenter veilede deg på telefon (33 00 55 00) eller mail (salg@komplett.no, support@komplett.no).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/10/913887363/

10/11/2016 www.pdf-archive.com

God-Jul-fra-Groupon 72%

REINSDYRSPORAVTRYKK OG JULENISSENS FOTAVTRYK Strø mel over sjablongen for å skape realistiske avtrykkene rundt om i huset eller i hagen.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/15/god-jul-fra-groupon/

15/12/2014 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 72%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

prospekt maria dehlisvei 34 a 70%

4 slik at du enkelt kommer deg rundt i byen.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/07/prospekt-maria-dehlisvei-34-a/

07/04/2017 www.pdf-archive.com

130524LH-FK Frit-Broderi workshopdag nov-flyer2 69%

Forde 3 workshops, som alle deltagere kommer rundt til i hold.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/29/130524lh-fk-frit-broderi-workshopdag-nov-flyer2/

29/09/2013 www.pdf-archive.com

Simon Vergo Andersen CV 68%

WILKE 2011 – 2012 Call Agent Her ringede jeg rundt for at indsamle data samt indtastede data.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/simon-vergo-andersen-cv/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

The Willpower Instinct GN 67%

Tross alt, ‘Bare si nei’ er de tre favorittordene til prokrastinatorer og sofapoteter verden rundt.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/the-willpower-instinct-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

oppstart 66%

Naturen rundt byen er tett på, og klimaet er mildere enn mange tror.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/oppstart/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Gr7B 65%

Dersom jeg hadde gjort oppgaven om igjen ville jeg definitivt utvidet søksområdet mitt da jeg bare søkte på dokumenter i og rundt Akershus.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

Til kommunestyret 64%

Rundt skulen vil det liggja skog og utmark, som ungane kan bruka aktivt.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/23/til-kommunestyret/

23/10/2012 www.pdf-archive.com

IB2018 64%

Ordne det praktiske rundt ­arbeidsoppholdet for de utenlandske studentene som kommer til Norge.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/ib2018/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

stihi 10 64%

......................\ leksandr Pushkin - poesi Antologi af russisk Poetry I Grove kariyskoy, elskværdig catcher skjulte hule, Slank fyrretræer var bøjet rundt om grene og skygger Log I sin overskygget af viljen vandring i drejninger Vedbend, klipper og sprækker elsker.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/02/stihi-10/

02/08/2011 www.pdf-archive.com

huskerdu.. 64%

I Nordhavn slæber jeg rundt på min sto resøster.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/11/huskerdu/

11/05/2018 www.pdf-archive.com

Guds krig mot mørke 4 62%

Ser seg rundt. Går opp igjen.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/guds-krig-mot-m-rke-4/

12/12/2013 www.pdf-archive.com