Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ryzyko»:


Total: 50 results - 0.041 seconds

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 100%

Zmiana wysokości oprocentowania dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem nie stanowiła zmiany umowy, a kredytobiorca ponosił ryzyko związane ze zmianą wysokości stopy bazowej, mającej bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych rat spłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

PL dacadoo insurance 2016 97%

• 29.4% straciło na wadze, 11.1% obniżyło ciśnienie krwi, 9.8% obniżyło tętno spoczynkowe serca, 41.8% obniżyło ryzyko zachorowania na cukrzycę.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-dacadoo-insurance-2016/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Badania Operacyjne GB w1 93%

ryzyko zatonięcia r=2,5% ryzyko zatonięcia r=1,1% Badania operacyjne i teoria optymalizacji G.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/badania-operacyjne-gb-w1/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

amulety info 88%

Umiejętne korzystanie z ich mocy może przeważyć szalę zwycięstwa wojownika, ale pociąga również za sobą spore ryzyko.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/05/amulety-info/

05/06/2014 www.pdf-archive.com

110711 biul ad 83%

http://dmbzwbk.pl/regulacje/zastrzezenia-i-ryzyko/zastrzezenia-i-ryzyko.html - Materiały analityczne - zastrzeżenia prawne Opracowanie:

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/110711-biul-ad/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 81%

DOSTAWA I RYZYKO 6.1 Terminy dostaw określone zostały na Stronie internetowej.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 78%

czyli ryzyko przekroczenia budżetu serwisowego po stronie Getin • Ekstremalnie niska rata, płacisz tylko za użytkowanie pojazdu, a Fleet:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

HistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 73%

Informacje Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi”) można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/historiapojazdu-honda-20151020-223018/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

Słownictwo ang maj 73%

stocks = equities - akcje clerical jobs – prace biurowe mutual fund = unit trust – fundusz powierniczy payroll – lista płac track = exactly follow staffing = manpower planning stock exchange = bourse job sharing – podział etatu na kilka osób momentum – rozpęd, impet temp – pracownik tymczasowy bond market executive search = headhunting bondholder job fair – tragi pracy principal – kwota kredytu walk-in – osoba zapytująca o pracę maturity – termin płatności, wymagalność CV = resume coupon trial = probationary – próbny, przygotowawczy investment grade fringe benefits/ perks high-yield bonds/ junk bonds – obligacje śmieciowe (wysoki zysk/ wysokie ryzyko) retirement = pension spare cash – wolna gotówka money market – rynek pieniężny foreign exchange = forex/currency hedge – zabezpieczenie finansowe crude oil – ropa naftowa livestock – żywy inwentarz, bydło endowments – zdolności profitability – rentowność, dochodowość market capitalization extent – zakres, zasięg market penetration – penetracja rynku grievances - pretensje absenteeism – nieobecnośc (bez ważnego powodu) joint consultation – wspólne konsultacje (pracownik <->

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/s-ownictwo-ang-maj/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 72%

 Obwarowanie procedur pozyskiwania szczepionek do sz szpitali i przychodni, takimi wymogami co do jakości, by wyeliminować ryzyko podawania szczepionek pochodzących z niepewnych źródeł oraz nieprzebadanych wedle najwyższych europejskich standardów.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 71%

Zgłoszenie po terminie lub na starcie powoduje wzrost wpisowego o 2 zł i ryzyko niepełnych świadczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

PL dacadoo corporate health 2016 70%

• 29.4% straciło na wadze, 11.1% obniżyło ciśnienie krwi, 9.8% obniżyło tętno spoczynkowe serca, 41.8% obniżyło ryzyko zachorowania na cukrzycę.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-dacadoo-corporate-health-2016/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 69%

od momentu gdy ustaje ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia hipotecznego kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień 69%

Odrzucenie przez grupę jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnień wśród młodzieży.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/10/program-konf-grupa-r-wie-nicza-4-grudzie/

10/12/2015 www.pdf-archive.com

Poradnik EMT-Tactical LSMPD SEU (devgaming.pl) 69%

• budzenie na siłę nie ma sensu • nie podawać żadnych substancji stałych bądź ciekłych doustnie ze względu na ryzyko zadławienia • jeśli ofiara oddycha i ma tętno, częsta ocena czy krążenie i oddech nadal obecne 5

https://www.pdf-archive.com/2016/03/08/poradnik-emt-tactical-lsmpd-seu-devgaming-pl/

08/03/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 68%

* Osoby, które chcą robić zdjęcia w strefie gry muszą poinformować o tym fakcie organizatora oraz mieć założone gogle ochronne, kamizelkę ostrzegawczą - ponoszą również ryzyko, że przypadkowy strzał kulki BB może uszkodzić sprzęt fotograficzny/video.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 66%

Wiemy też, że szczepionką, która najprawdopodob- producenci leków nałożyli im kaganiec, w związku z czym niej przyniosła światu AIDS, a być może nawet syndrom nie mogą oni powiedzieć innym naukowcom, jaki jest chronicznego zmęczenia, gdyż obie te choroby pojawiły się prawdziwy rozmiar skażenia i ryzyko związane ze szczepionw tym samym 1978 roku, była wyprodukowana w roku 1974 kami.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

SEU EMT-T Handbook 66%

Padaczka i utrata przytomności.    PADACZKA:  ­ przytrzymywanie rannego na siłę nie ma sensu  ­ utrzymujemy własnoręcznie głowę poszkodowanego utrzymując  udrożnione drogi oddechowe i chroniąc mózgoczaszkę przed obrażeniami  ­ wezwanie pomocy LSFD­EMS  ­ po napadzie padaczkowym ranni często usypiają, należy ich wtedy ułożyć  w pozycji bezpiecznej i często sprawdzać oddech    UTRATA PRZYTOMNOŚCI:  ­ budzenie na siłę nie ma sensu  ­ nie podawać żadnych substancji stałych bądź ciekłych doustnie ze  względu na ​ ryzyko zadławienia  ­ jeśli ofiara oddycha i ma tętno, częsta ocena czy krążenie i oddech nadal  obecne      9.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/09/seu-emt-t-handbook/

09/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T SEU Handbook 65%

Padaczka i utrata przytomności.    PADACZKA:  ­ przytrzymywanie rannego na siłę nie ma sensu  ­ utrzymujemy własnoręcznie głowę poszkodowanego utrzymując  udrożnione drogi oddechowe i chroniąc mózgoczaszkę przed obrażeniami  ­ wezwanie pomocy LSFD­EMS  ­ po napadzie padaczkowym ranni często usypiają, należy ich wtedy ułożyć  w pozycji bezpiecznej i często sprawdzać oddech    UTRATA PRZYTOMNOŚCI:  ­ budzenie na siłę nie ma sensu  ­ nie podawać żadnych substancji stałych bądź ciekłych doustnie ze  względu na ​ ryzyko zadławienia  ­ jeśli ofiara oddycha i ma tętno, częsta ocena czy krążenie i oddech nadal  obecne      9.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/emt-t-seu-handbook/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 65%

Padaczka   i  utrata   przytomności.    PADACZKA:  ­ przytrzymywanie   rannego   na   siłę   nie   ma   sensu  ­ utrzymujemy   własnoręcznie   głowę   poszkodowanego   utrzymując  udrożnione   drogi   oddechowe   i  chroniąc   mózgoczaszkę   przed   obrażeniami  ­ wezwanie   pomocy   LSFD­EMS  ­ po   napadzie   padaczkowym   ranni   często   usypiają,   należy   ich   wtedy   ułożyć  w   pozycji   bezpiecznej   i  często   sprawdzać   oddech    UTRATA   PRZYTOMNOŚCI:  ­ budzenie   na   siłę   nie   ma   sensu  ­ nie   podawać   żadnych   substancji   stałych   bądź   ciekłych   doustnie   ze  względu   na   ryzyko   zadławienia  ­ jeśli   ofiara   oddycha   i  ma   tętno,   częsta   ocena   czy   krążenie   i  oddech   nadal  obecne      9.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/emt-t-cirg/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

pismo stojaki rowerowe kopia 64%

Istnieje duże ryzyko uszkodzenia, jeżeli ktoś ma w rowerze hamulce tarczowe.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/18/pismo-stojaki-rowerowe-kopia/

18/12/2015 www.pdf-archive.com

#ucieknij cukrzycy Regulamin akcji sportowej 63%

Uczestnik biorący udział w akcji sportowej przyjmuje do wiadomości, że robi to na wyłączną własną odpowiedzialność oraz ryzyko.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/ucieknij-cukrzycy-regulamin-akcji-sportowej/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

info2 62%

Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów), a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

sklad-szczepionek[1] 62%

nios¹ one znikome ryzyko reakcji anafilaktycznych u osób z nadwra¿liwoœci¹ na bia³ko jaja kurzego [4].

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn 32 2011 59%

Jak wiadomo do tej pory inwestowałem w jedną spółkę nie więcej niż 10% mojego kapitału więc dzisiaj niebezpiecznie te ryzyko zwiększyłem, tym bardziej że spółka mocno spadała ostatnimi czasy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/30/biuletyn-32-2011/

30/01/2017 www.pdf-archive.com