Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rzecznik»:


Total: 15 results - 0.011 seconds

Oświadczenie 31.01.2017 100%

Negocjacje z Urzędem cały czas trwają – mówi rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych, Mikołaj Turowski.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/o-wiadczenie-31-01-2017/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

System wsparcia osób starszych 98%

www.pracowniacc.pl SPIS TREŚCI Wstęp – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich .

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 86%

4 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Rzecznik odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa rozdziale 2 ustawy o Rzeczniku Finansowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 74%

Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich 24 lutego 2012 godz.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

Zasady pracy mediów Stadion Miejski Tychy 04.06-19.06 74%

Rzecznik prasowy ma prawo dowolnego wyboru zadawanych pytań i nie ma obowiązku zadawania wszystkich pytań, jakie zostaną przesłane przez dziennikarzy;

https://www.pdf-archive.com/2020/05/29/zasady-pracy-mediow-stadion-miejski-tychy-0406-1906/

29/05/2020 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 71%

ELŻBIETA DASZKO – praktyk z zakresu finansów publicznych, certyfikat wykładowcy nadany przez kancelarię Prezesa RM Nr 664, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych RIO  MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 70%

Ewa Ziółkowska-Łajp, prof.AWF RZECZNIK PTA dr Joanna Nieczuja-Dwojacka ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PTA mgr Katarzyna Mądrzyk 3 NOWY CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO PANI DR HAB.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 64%

Ewa Ziółkowska-Łajp, prof.AWF RZECZNIK PTA dr Joanna Nieczuja-Dwojacka ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PTA mgr Barbara Mnich mgr Kamil Mrożek 3 INFORMACJE Z DZIAŁANOŚCI ORGANIZACYJNEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO W roku 2018 działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego skupiła się na wytężonej pracy związanej z pozyskiwaniem funduszy na organizację planowanych Konferencji Naukowych oraz na zabezpieczenie finansowania Wydawnictwa Anthropological Review.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA 2019 63%

Agnieszka Suder, dr Jerzy Saczuk RZECZNIK PTA dr Aleksandra Pudło ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ PTA mgr Barbara Mnich 3 Profesor Antoni Janusz (1929 – 2019) członek honorowy Polskiego Towarzystwa Antropologicznego W dniu 3 października, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Pana Profesora Antoniego Janusza, naszego Mistrza, wieloletniego kierownika Zakładu Morfologii Funkcjonalnej, Katedry Morfologii Funkcjonalnej oraz Katedry Antropologii i Biometrii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wybitnego antropologa i Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/24/biuletynpta2019/

24/12/2019 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 50%

Nie zrobił też nic w sprawie Rzecznik Praw Dziecka – choć do sprawy rzekomo przystąpił.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 50%

Nie zrobił też nic w sprawie Rzecznik Praw Dziecka – choć do sprawy rzekomo przystąpił.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Południk Praski Nr 5 Internet 50%

Krążą pogłoski, że syczącymi odgłosami raczy nas były rzecznik prasowy wspomnia- nego już burmistrza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/po-udnik-praski-nr-5-internet/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 49%

Podmiotami legitymowanymi do wniesienia rewizji nadzwyczajnej nie były strony postępowania przed NSA lecz jedynie podmioty kwalifikowane, a mianowicie Prezes NSA , pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw obywatelskich, a w niektórych sprawach Minister Finansów i Minister Pracy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 43%

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl).

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

List otwarty 41%

przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 4 lata więzienia, przewodniczący Komitetu Założycielskiego i członek Prezydium KZ „S” w Politechnice Białostockiej, członek Prezydium MKZ Białystok, członek ZR „S” Białystok, delegat na I Krajowy Zjazd „S”, internowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku Roman Wilk - członek Komitetu Założycielskiego i prezydium Komisji Zakładowej „S” w „UnitraBiazet”, członek prezydium MKZ „S” oraz ZR „S” Białystok, założyciel Białostockiej Oficyny Wydawnictw, organizator podziemnych struktur oraz członek władz „S” w okresie 1981-1989, członek TKR, aresztowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku dr Monika Maria Brzezińska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności Zbigniew Andrzejewski - KPN Siedlce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach Marek Końka - były wiceprzewodniczący RSW Prasa Książka Ruch, internowany w Białołęce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, USA Stanislaw Frej - Kanada Józef Drogoń - Gdańsk Romuald Sokoliński - Gliwice Roman Szczyglowski - Radomsko Stanisław Ligas Krzysztof Witek Nina Milewska - współzałożycielka KPN Janusz Szkutnik - SW Rzeszów Bohdan Urbankowski - współzałożyciel KPN, pisarz Agata Michałek - działaczka opozycji niepodległościowej, wielokrotnie aresztowana i pobita przez SB, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria” Stanisław Zamojski - rzecznik prasowy Małopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania, drukarz, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany Krzysztof Bzdyl - Związek Konfederatów Polski Niepodległej, współzałożyciel KPN, internowany, więzień polityczny Józef Wieczorek - Kraków, założyciel „S” w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, wykładowca UJ wydalony po weryfikacji kadr w 1986 r., walczy o lustrację i dekomunizację środowiska akademickiego Jerzy Zacharow - przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny Zygmunt Korus - Kraków Waldemar Reginiewicz - represjonowany, internowany (Wronki i Gębarzewo), działacz „S” Marek Jarociński - internowany w Mielęcinie (Włocławek), członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Przymierze w Bydgoszczy, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności Dzido Bogusław - internowany, członek Krajowej Komisji Oświaty i Wychowania „S”, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, Chodzież 4 Modesta Dzido - b.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com