Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rzeczowa»:


Total: 9 results - 0.014 seconds

Regulamin 100%

I miejsce nagroda rzeczowa II miejsce nagroda rzeczowa III miejsce nagroda rzeczowa 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

regulamin II Memoriał Marka Cichosza 2013 - Kopia 93%

Żak chłopcy i dziewczęta I , II , III nagroda rzeczowa Młodzik I - 100 zł II - 80 zł III - 50 zł IV – 50 zł V – 50 zł Jun.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-ii-memoria-marka-cichosza-2013-kopia/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ogólnopolski wyścig przełajowy 93%

Żak chłopcy i dziewczęta I , II , III nagroda rzeczowa Młodzik I - 100 zł II - 80 zł III - 50 zł IV – 50 zł V – 50 zł Jun.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-og-lnopolski-wy-cig-prze-ajowy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 64%

Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS • Pojęcie działalności socjalnej • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych) • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa) • Pożyczki mieszkaniowe 4.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin BAL 64%

    §  3  Nagroda  rzeczowa   Nagrodą  rzeczową  jest  markowy  tablet.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-bal/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 55%

Jednakże potrzebna jest nie tylko klaryfikacja pojęć dotyczących teorii liberalizmu w polityce, ekonomii oraz kulturze, lecz także jej rzeczowa i gruntowna krytyka.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 51%

- pochwała ustna, pochwała ustna przy całej drużynie, - pochwała ustna w obecności rodzica/opiekuna, - list gratulacyjny, dyplom uznania, - nagroda rzeczowa, 2.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu trenerzy maja prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 49%

a) pochwała, b) list gratulacyjny, c) dyplom uznania, d) nagroda rzeczowa, 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 36%

7) SZKODA – uszczerbek majątkowy lub niemajątkowe następstwo zdarzenia w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub uszczerbek majątkowy powstały w następstwie zdarzenia w postaci zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa);

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com