Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rzeczpospolita»:


Total: 11 results - 0.038 seconds

Veastogarna 100%

Rzeczpospolita Veastogarna owocem nie przymusu, a porozumienia będąc, istnieje tak długo jak dobra wola obojga zespołów, która ją stanowi.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/16/veastogarna/

16/02/2016 www.pdf-archive.com

Brief 96%

Vers le milieu des années 1500, le Roi de la Rzeczpospolita (plus couramment appelée « Rzeplita ») était aussi le Grand-Duc du royaume voisin de Curonie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/brief/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 65%

Autor kilku pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

pit28 55%

4) Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 42%

wy‑ kazano, że Rzeczpospolita była winna Holandii około 13 mln złotych polskich, a długi wewnętrzne oceniano na 7 mln zło‑ tych polskich.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

List otwarty 40%

Najjaśniejsza Rzeczpospolita, nasza Ojczyzna, o którą my walczyliśmy w przeszłości, winna w ten sposób pokazać swą determinację i siłę w walce ze złem!

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Stanisław Skalski. Lotnik, bohater, nacjonalista 38%

Do niniejszego artykułu dołączyłam aneks poświęcony przykrej prawdzie, że Polska Rzeczpospolita Ludowa de facto nigdy nie została zlikwidowana.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/stanis-aw-skalski-lotnik-bohater-nacjonalista/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 37%

Jeśli ktoś tak twierdzi, to jest perfidnym oszczercą albo ignorantem, któremu II Rzeczpospolita pomyliła się z III Rzeszą.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Limanowska ''Inka'' oraz jej koledzy z BCh-LSB i AK 36%

III Rzeczpospolita Na cmentarzu w Limanowej, niedaleko grobów „Bicza”, „Guzika” i „Wacka”, wisiała kiedyś tablica pamiątkowa gloryfikująca ubeków (m.in.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/limanowska-inka-oraz-jej-koledzy-z-bch-lsb-i-ak/

26/02/2018 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 35%

Ośmielę się omówić wywiad, jakiego Cała udzieliła Piotrowi Zychowiczowi, redaktorowi dziennika „Rzeczpospolita”[3].

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 34%

Następnie powstać miała federacyjna Rzeczpospolita Wielu Narodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com