Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «samarbete»:


Total: 5 results - 0.003 seconds

Angelasportfolio 100%

Installationen är ett samarbete med skulptören Lisa Ellinor Karlsson och Moraea Myrgren från Kollektivet Records.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/15/angelasportfolio/

15/05/2017 www.pdf-archive.com

Argumentation 93%

Dessutom menar vi att en större grad av samarbete mellan kontrollinstans och företagarna skulle kunna bidra än mer till att stärka djurskyddsarbetet.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/argumentation/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

For en feministisk politik 2013 89%

Internationellt samarbete P.1 Norden P.2 Feministiskt solidaritetsarbete Q.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/for-en-feministisk-politik-2013/

25/08/2014 www.pdf-archive.com

Criminal networks in local community 60%

2.3 Metod och underlag Lägesbilden har i enlighet med uppdraget tagits fram i samarbete med de sju samverkansområdena (SamO).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/criminal-networks-in-local-community/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

5221-2014 43%

Om det hade funnits anledning att tro att utomstående personer eller grupper skulle ge upphov till ordningsstörningar borde biblioteket, i samarbete med polisen eller privata säkerhetsföretag, ha sett till att risken minimerades så att föreläsningen hade kunnat genomföras.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/5221-2014/

03/02/2016 www.pdf-archive.com