Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 October at 10:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «secundare»:


Total: 10 results - 0.027 seconds

Pop Caludia Maria - Constrângerile patimii 92%

Cu toții ne purtăm de parcă am trăi mii și mii de vieți, ne lăsăm dorințele spirituale la o parte pentru așa-zise nevoi secundare care doar ne dau o fericire falsă, impusă, asumată prin neștiință și ascultare.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/01/pop-caludia-maria-constr-ngerile-patimii/

01/04/2017 www.pdf-archive.com

Pop Caludia Maria - Constrângerile patimii (1) 92%

Cu toții ne purtăm de parcă am trăi mii și mii de vieți, ne lăsăm dorințele spirituale la o parte pentru așa-zise nevoi secundare care doar ne dau o fericire falsă, impusă, asumată prin neștiință și ascultare.

https://www.pdf-archive.com/2019/01/05/pop-caludia-maria---constrangerile-patimii-1/

05/01/2019 www.pdf-archive.com

Zincarea termica 71%

Cuptoarele foloseau ca materie primă produsele secundare obţinute la secţiile de zincare termică, iar produsul final obţinut se încadra în standardul zincului metalurgic.

https://www.pdf-archive.com/2010/11/28/zincarea-termica/

28/11/2010 www.pdf-archive.com

Emys orbicularis.Extras-descriere 59%

ISBN 978-973-0-09539-5 CUPRINS INTRODUCERE SISTEMATICÃ Paleontologie Taxonomie Subspecii DESCRIEREA SPECIEI Dimensiuni Formã ºi aspect Caracteristici anatomice Colorit Caractere sexuale secundare Descrierea formelor Emys orbicularis orbicularis I ºi II COMPORTAMENT Termoreglarea Ciclul anual de activitate Ciclul diurn de activitate Hrãnirea Activitatea nupþialã Depunerea pontelor Incubaþie, eclozare ºi dezvoltarea juvenililor 4 9 9 10 16 17 21 21 23 Omul Vulnerabilitatea populaþiilor cu numãr mic de indivizi - Cazul Avrig CONSERVARE ªI MANAGEMENT Legislaþie Metode de conservare in situ Considerente genetice Metode de conservare ex situ Criterii pentru evaluarea stãrii favorabile de conservare a populaþiilor ºi habitatelor Mãsuri ºi metode concrete de protecþie Educaþie Cercetare ºi monitorizare 60 69 73 74 77 79 83 87 92 92 24 27 28 29 31 32 34 37 HABITATE Habitatul ideal Tipurile de habitat din România 42 47 AMENINÞÃRI Prãdãtori naturali 57 ÎN CAPTIVITATE Deþinerea þestoaselor de apã europene în România Caracteristicile unei þestoase sãnãtoase Întreþinerea temporarã a þestoaselor în acvaterarii Întreþinerea temporarã a þestoaselor în amplasamente seminaturale Hrana Hibernarea Incubarea artificialã 100 MULÞUMIRI GLOSAR DE TERMENI 106 107 BIBLIOGRAFIE 108 97 99 101 102 103 104 Siliºtea, Teleorman foto:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/28/emys-orbicularis-extras-descriere/

28/06/2011 www.pdf-archive.com

Avon magazine 15-2011 48%

De asemenea, în 2009 ea a deţinut rolul principal în filmul Nine şi roluri secundare în Madagascar 2, Poseidon şi Grind House.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/02/avon-magazine-15-2011/

02/10/2011 www.pdf-archive.com