Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sejmiku»:


Total: 4 results - 0.007 seconds

Bydgoszcz2 100%

  obejmuje on obszar zamieszkały przez co najmniej 500 000 mieszkańców, w jego skład wchodzi miasto na prawach powiatu, będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz2/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Bydgoszcz 99%

  obejmuje on obszar zamieszkały przez co najmniej 500 000 mieszkańców, w jego skład wchodzi miasto na prawach powiatu, będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/31/bydgoszcz/

31/07/2015 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 81%

Kwestię otwarcia wystawy w przeniesionym do nowej siedziby Centrum Scenografii Polskiej wyjaśniałem ustnie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku 30 maja b.r., przedstawiłem również pisemnie podnosząc, iż do nowej siedziby sukcesywnie są przenoszone działy, pracownicy i zbiory - by udostępniać je zwiedzającym, natomiast oficjalne, uroczyste otwarcie będzie możliwe po zorganizowaniu niezbędnej infrastruktury oraz właściwych warunków dla gości (założenie to jest znane Zarządowi).

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com

NN 2 62%

Sejmik Szlachty Małopolskiej Nr 2 Dnia 3 marca 1460 Anno Domini w mieście Tarnowie, doszło do zawiązania sejmiku szlacheckiego, który miał debatować nad sprawami ziemskimi w Księstwie Małopolskim.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/27/nn-2/

27/03/2012 www.pdf-archive.com