Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 October at 16:50 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «selekcija»:


Total: 2 results - 0.008 seconds

Novine-FNL 100%

Igor Marković selekcija filmova:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

SqlPriručnik 50%

Uslovna selekcija podataka Da bismo dalje razmotrili naredbu SELECT, pogledajmo drugi primer (hipotetičke) tabele:

https://www.pdf-archive.com/2016/09/02/sqlpriru-nik/

02/09/2016 www.pdf-archive.com