PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 July at 00:09 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «semestralne»:


Total: 2 results - 0.014 seconds

rosyjski (1) 100%

Вот и мы Testy cząstkowe i semestralne Klasa 3 Krystyna Kancewicz-Sokołowska Redaktor:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/rosyjski-1/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 74%

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, b) jeżeli ponadto przystąpili odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com