Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 May at 05:50 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «shmangni»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

Termetet 100%

Shmangni ndalesat afër ndërtesave, drunjëve, mbikalime ose kabllo elektrike, → Vazhdoni me kujdes kur të ndalen lëkundjet, → Shmangni rrugët, urat, rampat të cilat mund të dëmtohen nga tërmeti.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com