Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «shtypur»:


Total: 3 results - 0.003 seconds

test-tik10-4 100%

Dritarja e cilit program hapet, duke shtypur njëkohësisht butonat Ctrl + Alt + Del:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/test-tik10-4/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Termetet 77%

→ Nëse jeni i shtypur me material, FILLONI ME MENJANIMIN e të njëjtave ( kurseni forcën dhe KUJDES nga mjetet e mprehta dhe nga lëndimet tjera).

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Letra e artë nga shejh Bekër ebu Zejdi (1) 60%

Studime në stilin e Kur'anit Fisnik, që është i shtypur nga Universiteti Islamik të Imam Muhammed bin Sa'ud .

https://www.pdf-archive.com/2017/04/30/letra-e-arte-nga-shejh-beker-ebu-zejdi-1/

30/04/2017 www.pdf-archive.com