Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «situaci»:


Total: 18 results - 0.052 seconds

impugnacion 100%

En funci´on de dicha situaci´on y la presencia de varios postulantes potenciales (muchos de los cuales se incribieron pero finalmente no concursaron), se hizo el llamado.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/18/impugnacion/

18/11/2014 www.pdf-archive.com

Moje bc 78%

Nastiňuje situaci výuky technického vzdělávání na základních školách v současnosti, jeho cíle a okruhy učiva.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/moje-bc/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

LANI.prev 75%

• Criticar la forma que tienen los juegos tradicionales de representar los conflictos b´elicos alejando al usuario de la crudeza de la situaci´on y convirti´endola en mero entretenimiento, eliminando cualquier sentimiento de empat´ıa.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/lani-prev/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

ALL IN ONE č.1 74%

Domníval jsem se a stále se domnívám, že v situaci, která nastala, je lepší žačít od od znovu a dělat to třeba i tak trochu jinak, než se snažit nějakým způsobem napodobovat a kopírovat práci předešlého šéfredaktora, jež dával časopisu nezaměnitelnou podobu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/05/all-in-one-1/

05/01/2014 www.pdf-archive.com

KVARTICKAVKVINTEFINALVERZE 70%

Většina byla založena na vzájemné komunikaci a spolupráci, čímž jsme se vlastně poznávali a zjišťovali, kdo jaký je, jak se v dané situaci zachová.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/kvartickavkvintefinalverze/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

N3completo 61%

La primera es que parece que por fin nuestra situaci´ on econ´ omica se ha estabilizado, gracias al apoyo que hemos recibido de DECIDE Soluciones1 , que ha ofrecido su ayuda sin pedir nada a cambio.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/25/n3completo/

25/01/2014 www.pdf-archive.com

vypr otazky 56%

Informační systém POVIS Povodňový informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 54%

horší než BB+ (investiční stupně BBB- a lepší) - u BB+ Vnitřní úvěrové hodnocení (credit scoring) - úvěrové bodování u osob je založeno na statistické analýze minulých a stávajících klientů (ženy důvěryhodnější Informace o finanční situaci dlužníka - účetní závěrky neposkytují veškeré informace pro ekonomická rozhodování jejich uživatelů, neboť se zaměřují na minulost a neposkytují nefinanční informace - použité účetní metody musejí být u všech osob shodné (v IFRS,US-GAAP), u nás osm skupin (a jiné postupy), což je špatné, ale od 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

tin-ukol3 53%

Pokud je na vrcholu prvn´ıho z´asobn´ıku symbol dna z´asobn´ıku #, pˇredstavuje to situaci, kdy bˇeh odpov´ıdajic´ıho turingova stroje posunul ˇctec´ı hlavu doleva pˇred zaˇc´ atek p´asky.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

Samizdat 2016-1 51%

A Evropané k tomu mlčí,“ shrnul situaci rakouský deník Der Standard.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/samizdat-2016-1/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 51%

horší než BB+ (investiční stupně BBB- a lepší) - Podřízený dluh = v případě úpadku má před ním prioritu kterýkoli obyč dluh, obvykle hodnocen nižším stupněm než starší dluh (BB+ a nižší o 2 stupně, AAA až BBB- o 1 st.) Vnitřní úvěrové hodnocení (credit scoring) - úvěrové bodování u osob je založeno na statistické analýze minulých a stávajících klientů (ženy důvěryhodnější Informace o finanční situaci dlužníka - účetní závěrky neposkytují veškeré informace pro ekonomická rozhodování jejich uživatelů, neboť se zaměřují na minulost a neposkytují nefinanční informace - použité účetní metody musejí být u všech osob shodné (v IFRS,US-GAAP), u nás osm skupin (a jiné postupy), což je špatné, ale od 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

11-4 47%

Spolupráce ČsAS s NRL se nepřizpůsobila situaci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Financi trhy 45%

1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěryhodnosti (účetní pravidla nemohou být měkká - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory, věřitele a širokou veřejnost) o finanční situaci dané účetní jednotky, neposkytují veškeré info (zaměřují se na minulost, neposkytují nefinanční informace), jsou v mnoha zemích daňové funkce, úč.metody musí být jednotné - IFRS (International financial reporting standards), US-GAAP(generally accepted accounting principles)- jsou platné pro všechny jednotky bez ohledu na velikost - účetnictví musí být srozumitelné, stejné pro všechny, přehledné, málo nákladné, s jasnými pravidly (tyto atributy české účetnictví nesplňuje- je rozdělené do 7 směrů – od r2002 část se adaptuje na IFRS) - objasnit fungování finančních institucí a fin.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 44%

1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory, věřitele a širokou veřejnost) o finanční situaci dané účetní jednotky, neposkytují veškeré info (zaměřují se na minulost, neposkytují nefinanční informace), jsou v mnoha zemích daňové funkce, úč.metody musí být jednotné - IFRS (International financial reporting standards), US-GAAP(generally accepted accounting principles)- jsou platné pro všechny jednotky bez ohledu na velikost - účetnictví musí být srozumitelné, stejné pro všechny, přehledné, málo nákladné, s jasnými pravidly (tyto atributy české účetnictví nesplňuje- je rozdělené do 7 skupin osob – od r2002 část se adaptuje na IFRS) - objasnit fungování finančních institucí a fin.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

jídlo 42%

panovnících svržených a obětovaných s nadějí na zlepšení úrody.10 Mnohdy se společnost při hladomoru dokázala semknout a navzájem dělit o své zásoby.11 Ale co dělat v situaci, kdy nemá zásoby nikdo?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/j-dlo/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

91 41%

Situaci komplikuje povědomí, že „drogu nelze zakázat“, přestože zákaz je obsažen v Zákoně č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 37%

Uvedl, že si toto lze obtížně představit v situaci, kdy i zcela abstrahujíc od veřejně prezentovaných názorů žalobce sám na svůj facebookový profil umisťuje fotomontáž prasečího kentaura s nápisem Pitomio, kde je horní polovina těla, včetně hlavy žalobce spojena s prasečím tělem.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

signdate 37%

a) změnu výše splátek (snížení či zvýšení) b) odklad splátek Možnosti uvedené v bodech a) a b) může Klient využít nejdříve po 6 zaplacených měsíčních splátkách, maximálně třikrát během splácení, maximálně jednou za dvanáct měsíců. Celková splatnost úvěru nemůže být prodloužena v případě využití možností uvedených v bodech a) a b) o více než 24 měsíců a zároveň nesmí překročit 144 měsíců. Klient bere na vědomí, že ČSOB nemusí Klientovi možnosti v bodech a) a b) umožnit, ale že vždy posuzuje Klientovu aktuální situaci.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com