PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 04 July at 18:17 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «siyang»:


Total: 11 results - 0.017 seconds

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 100%

Kapag ang isang muslim ay dumaranas ng maraming problema sa kanyang buhay at hindi niya ito masolusyonan, maaari po ba siyang manalangin ng kamatayan para sa kanyang sarili upang siya ay maibsan mula sa mga problemang ito?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan-1/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 99%

Kapag ang isang muslim ay dumaranas ng maraming problema sa kanyang buhay at hindi niya ito masolusyonan, maaari po ba siyang manalangin ng kamatayan para sa kanyang sarili upang siya ay maibsan mula sa mga problemang ito?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

SG Primer 2016 86%

Ayon kay Galvez, tinuran siyang “traydor” at “uhaw sa posisyon” sa ilang Facebook posts na kaniya namang pinabulaanan.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/23/sg-primer-2016/

23/02/2016 www.pdf-archive.com

Morgan Reviewer Jan 2017 PDF 74%

Tinawag na siyang Juan Masipag at bumalik na siya sa Baryo Malinis.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/15/morgan-reviewer-jan-2017-pdf/

15/01/2017 www.pdf-archive.com

K2011 1stQpi 61%

Pinagkaisahan ang Reciprocal Working Commitee na siyang magsusulat ng borador ng mga kasunduan.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/22/k2011-1stqpi/

22/03/2011 www.pdf-archive.com

ph 61%

Alam kong sa tunog pa lang niya ay para siyang komplikado, pero ang totoo, simple lang siya.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/ph/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 56%

Ang sabi niya, “Siya ay mag-aayuno hanggang sa sabihin naming tuloy-tuloy na siyang mag-aayuno at (dumarating ang panahon na) siya ay hindi mag-aayuno hanggang sabihin naming hindi na siya mag-aayuno.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 55%

Ang sabi niya, “Siya ay mag-aayuno hanggang sa sabihin naming tuloy-tuloy na siyang mag-aayuno at (dumarating ang panahon na) siya ay hindi mag-aayuno hanggang sabihin naming hindi na siya mag-aayuno.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 50%

Ang sabi niya, “Siya ay mag-aayuno hanggang sa sabihin naming tuloy-tuloy na siyang mag-aayuno at (dumarating ang panahon na) siya ay hindi mag-aayuno hanggang sabihin naming hindi na siya mag-aayuno.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 49%

Ang sabi niya, “Siya ay mag-aayuno hanggang sa sabihin naming tuloy-tuloy na siyang mag-aayuno at (dumarating ang panahon na) siya ay hindi mag-aayuno hanggang sabihin naming hindi na siya magaayuno.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Wahy الوَحْي 37%

Ang kasunod na paraan ay ang tuwirang pagpapahayag ni Allaah sa pamamagitan ng pakikipag-usap kung saan direkta Siyang nakikipag-usap sa propeta.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/07/wahy/

07/05/2016 www.pdf-archive.com