Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «siyasal»:


Total: 8 results - 0.007 seconds

Basin-bildirisi-AT-HSK 100%

cemaatlerin, bir siyasal kimliğin ya da siyasal erkin denetiminde olduğu rejimler dikta rejimleridir.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/14/basin-bildirisi-at-hsk/

14/11/2016 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 82%

 Anayasa, “Siyasal partiler ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudurlar” demekte ve bunların kapatılmasını ve mali denetimini Anayasa Mahkemesi’ne vermektedir.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 79%

Bir kültürün ayakta kalmasında ve varlığını sürdürmesinde Din, akrabalık, iktisadi yaşam, siyasal örgütlenme gibi birbirlerini destekleyici bütünleşmeyi savunan yaklaşım.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

felaketin-esiginde 73%

Ülkenin o günkü toplumsal yapısı, siyasal gelenekleri başka türlüsünü mümkün kılmıyordu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

309337906-Aksemseddin-mehmed-bin-pdf 70%

3 GİRİŞ 1- Siyasal Durum………………………………………………………………………...5 2- Sosyo-Kültürel Durum………………………………………………………………..9 3- Dini-Tasavvufi Durum………………………………………………………………15 BİRİNCİ BÖLÜM AKŞEMSEDDİN’İN HAYATI A) AKŞEMSEDDİN MEHMED BİN HAMZA’NIN TASAVVUF’A KADAR OLAN DÖNEMDEKİ HAYATI ............................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2019/09/23/309337906-aksemseddin-mehmed-bin-pdf/

23/09/2019 www.pdf-archive.com

?NSAN HAKLARI MEVZUAT 70%

Ayrımcılık Yasağı Bu Sözleşme ’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/nsan-haklari-mevzuat/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 53%

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi yükümlülüklerinin kısıtlanabileceğine ilişkin bildirim de 21 Temmuz 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yapıldı.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

ZLENCE 52%

bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com