PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 July at 21:54 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «skarbowego»:


Total: 27 results - 0.047 seconds

Raport 100%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 91%

Pracował w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 86%

Zmiany w zakresie odliczania VAT w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz wyłączonych spod opodatkowania tym podatkiem (prewspółczynnik) a) Działalność mieszana-ustalanie wskaźnika przez podatnika z naczelnikiem urzędu skarbowego b) Brak możliwości kwestionowania ustaleń prognozy w ramach czynności kontrolnych POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 78%

DANE DO ROZLICZEŃ PUBLICZNO – PRAWNYCH Nazwa Urzędu Skarbowego:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

pit-28 76%

PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/Z, PIT/ZG, NIP-2, ZAP-3,  pomoc w trakcie wypełniania PITa- na każdym kroku możesz liczyć na pomoc w uzupełnieniu konkretnej rubryki lub w doborze odpowiedniego załącznika,  automatyczne obliczenia- nasz program sam dokona za Ciebie wszelkich obliczeń na podstawie podanych przez Ciebie danych- nie popełnisz więcej błędu w rachunkach,  możliwość wysłania PIT przez internet- za pomocą naszego programu do PIT możesz wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną,  w pełni bezpłatny program- za korzystanie z naszego nic nie płacisz, jest on w pełni darmowy.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

informacja ministra finansow dla rolnikow 2015 72%

Przez karuzelę podatkową należy rozumieć siec kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/30/informacja-ministra-finansow-dla-rolnikow-2015/

30/10/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 67%

DARIUSZ POLAKOWSKI – praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o dużym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy, autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VAT MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

D2013000036301 61%

3) termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy, oraz wzory tych dokumentów;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

pit28 59%

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/PEŁNOMOCNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 58%

DANE NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE Nieczytelne, niedokładne lub niezupełne wypełnienie danych spowoduje wstrzymanie rozliczenia do chwili uzupełnienia braków imię (wszystkie imiona) nazwisko nazwisko rodowe obywatelstwo data urodzenia miejsce urodzenia nr PESEL seria i nr dowodu osobistego adres zamieszkania (zgodnie z przynależnością do Urzędu Skarbowego) adres do korespondencji (jeżeli inny od w/w adresu zamieszkania) ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto województwo gmina/ dzielnica województwo gmina/ dzielnica [dalej zwanym/-ą „Zleceniobiorcą”], § 1 [Przedmiot Umowy] 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 57%

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego 2.Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 52%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 50%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 50%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 50%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 50%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 50%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin at2 49%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 49%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 49%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 46%

Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

List pozegnalny 46%

o tym ile i komu z ban- „Mówił, mi kolega, że jego ku PKO BP dawali łapówek, lub fundowali wczasy lub wycieczki za- ojciec z przerażeniem graniczne za umarzanie podatków, jak naczelnikom Urzędu powiedział, że nie będzie się Skarbowego to gdy nas gangsterzy z PKO BP w zmowie z Na- stawiał bo wszyscy widzą co czelnikiem U.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/13/list-pozegnalny/

13/05/2012 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 45%

zniszcze‑ niami, dezorganizacją aparatu skarbowego, wydatkami na prowadzenie wojny o granice państwa czy tworzenie aparatu państwowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 44%

2032 ze zm.) Płatnikiem podatku jest Bank, który przekaże i odprowadzi należny podatek na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com