Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «skiego»:


Total: 6 results - 0.012 seconds

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej 100%

Waru ki roz oju feudaliz u po stały raz z upadkie Cesarst a )a hod iorzy skiego, który dodatko o pogłę ił ist ieją y regres gospodar zy.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/22/notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej/

22/01/2016 www.pdf-archive.com

usarzów 84%

Dziad Marii, Feliks Prawdzic-Szczawinski odbyl calct kamp ani~ powstania 1831 roku, a ojciec Antoni Praw­ dzic-Szczawinski walczyl w partii Czachow­ skiego w powstaniu 1863 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 78%

5  W 1568 roku Zygmunt II August zaciągnął od Księstwa Pomor‑ skiego pożyczkę na kwotę 100 000 talarów, którą jego następcy uwa‑ żali za osobiste zobowiązanie króla i nie poczuwali się do jej spłaty.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

koleda 74%

±liczna jak lilija, panienka Maryja, Caªa pi¦kna jako ró»a, Nie szuka pa«skiego ªo»a, W »ªóbeczku powiªa.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/koleda/

25/12/2013 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 43%

Wspólna idea zjednoczyła środowiska wolnościowe, Region częstochowski Poseł Tomasz Jaskóła wystosował pytanie o zatrudnienie Marka Balta i  Łukasza Giżyńskiego w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 37%

49)  szpital – podmiot leczniczy świadczący przy wykorzysta­ niu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniar­ skiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagno­ styki i leczenia;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com