Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sklopu»:


Total: 12 results - 0.012 seconds

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 100%

Udruga CINAZ je u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti s učenicima prvih razreda Prirodoslovno-grafičke škole Zadar održala radionicu ˝Dekodiranje medijskih poruka˝.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

HPH prezentacija 88%

Organizatori KATEGORIJE NATJEČAJA IZVORNO HRVATSKO U sklopu projektnog zadatka natjecatelji trebaju osmisliti na koji će način plasirati postojeći hrvatski proizvod, istaknuti njegove kvalitete svojom kreativnošću i idejama ili jednostavno osmisliti potpuno nov proizvod i strategiju za njegov što bolji uspjeh na domaćem i inozemnim tržištima.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/hph-prezentacija/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 74%

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba u sklopu P.U.Centra za obrazovanje odraslih Gračanica u Registar srednjih škola donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-2689/13 od 25.01.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-13 66%

dr Radomir Vukasojević dr Špiro Ivošević PRIKAZIVANJE STANDARDNIH DJELOVA Standardni djelovi su mašinski elementi koji služe za vezu dva ili više predmeta u sklopu, za prenos sile i kretanja i za apsorpciju energije.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-13/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-09 65%

Funkcionalne - mjere bitne za funkciju predmeta u nekom sklopu (F na slici ispod),  Nefunkcionalne - mjere koje (NF na slici ispod) nisu bitne za funkciju,  Pomoćne - kote informacionog karaktera, ne upotrebljavaju se u procesu proizvodnje i kontrole, izvode se iz drugih dimenzija na tehničkom crtežu, i pišu se u zagradama.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-09/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

referendum 2 56%

Referendum bi se nakon pobjede opcije ZA lakše održavao kako i treba- jednom godišnje u sklopu svih ostalih glasanja i to odjednom, sa višestrukim pitanjima (na elektronski, moderniji način koji bi bio i jeftiniji).

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-2/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 50%

The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada PREDGOVOR Ovaj Priručnik za preživljavanje u prirodi, namijenjen je svima onima koji izlaze u prirodu, izletnicima, ljudima koji se bave istraživanjima u prirodi, a posebice vojnicima koji u sklopu programa vojne izobrazbe obrađuju temu preživljavanja u prirodi.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

komšić 48%

pripadnici biv{e Vojske RS-a, u sklopu kampanje etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva, ubili pet sinova i supruga, a ~iji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Jakarina kosa u septembru 2001.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

predstave 45%

U sklopu Virka djeluju lutkarska i dramska scena koje imaju 50 članova, a predstava “Kradljivci festivala” rezultat je suradnje Dječje scene "Ivan Jelić"

https://www.pdf-archive.com/2011/07/06/predstave/

06/07/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 41%

godine, te sam u sklopu ieste godine studija wiio dakonski praktikum u Zagebaikoj iupi su Marka KriZevianina.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

3523nap05 39%

U AKCIJI „55 MARATONA ZA 55 DANA” MARATONAC GORAN NIKOLI] U SUBOTU STI@E U VAQEVO Kilometrima do humanih ciqeva U sklopu humanitarne akcije „55 maratona za 55 dana” ~iji je pokroviteq Rotari pokret u Srbiji, maratonac Goran Nikoli} koji od 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

plur 2 27%

U sklopu projekta Stereo Studio, tu su gostovali DJi koji su imali vrlo velik utjecaj na razvoj glazbe, kao što su Eddie Richards i Terry Francis.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com