Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 12:28 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «skupaj»:


Total: 12 results - 0.019 seconds

3. Lebarjev memorial BILTEN 100%

PIONIRJI EKIPNO Skupaj 10x 186 7 177 5 176 6 176 3 174 4 173 2 172 2 171 2 169 1 166 2 164 0 154 2 146 1 141 0 138 0 0 0 0 0 CICIBANKE - ML-PIONIRKE Priimek in ime 1 Skubic Nika 2 Zver Nina 3 Jezernik Alina 4 5 6 7 8 9 10 Ekipa SD KISOVEC SD VARSTROJ SD VARSTROJ S1 86 88 86 S2 94 91 88 Skupaj 10x 180 7 179 5 174 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 EKIPA SD KISOVEC SD VARSTROJ ŠSD M.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/04/3-lebarjev-memorial-bilten/

04/04/2017 www.pdf-archive.com

Adriatic Balkan Fintech Hackathon-PR1-napovednik (1) 95%

Skupaj s partnerji želimo razmišljati ter razvijati in soustvarjati prihodnost FinTech področja v naši regiji.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/25/adriatic-balkan-fintech-hackathon-pr1-napovednik-1/

25/09/2016 www.pdf-archive.com

Tockovanje 2012 69%

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 SEDLAR KERŠIČ TRŠAN SKOKO BERDAJS PODBORŠEK FAKUČ ŠTOLCER L NOVAK IVIČ ŠTOLCER F OZIMEK CIFER JAKOPIN CERAR ŠORAK RACELAND 1 27.4.12 120 96 72 54 47 39 34 31 29 26 21 19 18 17 16 16 LOGATEC1 10.6.12 Logatec 2 19.8.12 Skupaj 120 96 72 54 47 39 34 31 29 26 21 19 18 17 16 16

https://www.pdf-archive.com/2012/05/02/tockovanje-2012/

02/05/2012 www.pdf-archive.com

plakat ZZS 2016 69%

• pravilen telesni razvoj in splošno dobro počutje • prosti čas preživljamo aktivno v družbi sovrstnikov • se drug od drugega učimo • z rednim gibanjem vplivamo na telesno in duševno zdravje • pomanjkanje gibanja in nezdrava prehrana sta vzrok za slabo počutje, bolezni, prekomerno telesno težo, debelost in upad gibalnih sposobnosti SKUPAJ NAM GRE LAŽJE!

https://www.pdf-archive.com/2016/12/20/plakat-zzs-2016/

20/12/2016 www.pdf-archive.com

Vabilo 2.6.2016 61%

Tuji diplomati so bili skrajno zaskrbljeni in bili skupaj v oceni, da mora Jugoslavija ostati enotna.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/vabilo-2-6-2016/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

VAZEKTOMIJA V NEMCIJI 54%

To oboje skupaj me je stalo okoli 2 €.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/vazektomija-v-nemciji/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

Evropa - družbenogeografski oris 51%

skupaj je zaprto preko 300 premogovnikov in ukinjeno preko 1 milijon delovnih mest o Nafta in zemeljski plin  Evropa večinoma uvaža (Norveška, Rusija, Arabske države)  Prednosti nafte pred premogom, prednosti plina pred nafto o Jedrska energija  1956 prva JE v Veliki Britaniji  1975 – 1985 glavno obdobje gradnje JE v Evropi  Prednosti in slabosti o Obnovljivi viri  Hidro, vetrna, solarna, geotermalna energija, energija biomase Industrija  Industrijska revolucija o Začetek masovne industrijske proizvodnje, osnova je tehnološka inovacija – parni stroj – nadomesti človeško delo o Najstarejša panoga je tekstilna industrija, sledijo železarstvo, strojna in kovinska industrija, ladjedelništvo (delovno intenzivna in težka/bazična industrija) o Velika Britanija, 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/evropa-dru-benogeografski-oris/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

KONČNA BROŠURA - UGD - zakon o prevzemih 49%

(publikum.si) VRSTE PREVZEMOV, PREVZEMNA PONUDBA PREVZEM IN PREVZEMNI PRAG Prevzem je položaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, doseže prevzemni prag Prevzemni prag v ciljni družbi je 1/3 delež glasovalnih pravic v tej družbi.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 48%

Takšna informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

URN-NBN-SI-DOC-5SPWCEQU 15 38%

Ker smo sami udeležen­ ci prometa, nam ni bilo treba vsega skupaj opa­ zovati dalj časa, ker vse stalno doživljamo.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/urn-nbn-si-doc-5spwcequ-15/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

fekkcatalog2015 27%

Navsezadnje to na vso moč hiti dokazovati že njegovo ime, predrzna in objestna domislica, nastala med enim izmed njihovih neštetih skupaj preživetih popoldnevov, ki so bili ves čas označeni za sestanke, po drugi strani pa so se ves čas čutili kot zgolj prijateljska druženja.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/21/fekkcatalog2015/

21/05/2016 www.pdf-archive.com