Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «skutki»:


Total: 50 results - 0.014 seconds

historia 100%

wspól y instytucje) o ar ha, odrę e urzędy i - 1386 – ślu Jagiełły z Jadwigą po zątek pa owa ia dy astii Jagiello ów - prze iw oś i – sprze iw iektóry h oż owład ów litewski h o awy przed uzależ ie ie Polski , a zele książę Witold, woj a do owa Litwy od - skutki:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/02/historia/

02/03/2018 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 97%

W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

5dynamika 97%

05 Dynamika 64 ZAGADNIENIE (ZADANIE) PROSTE     x ( t ),y( t ),z( t ) OBIEKT P (punkt, ciało) Znane skutki – nieznane przyczyny Rozwiązywanie zagadnień prostych:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 92%

Faktury - skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia, - przypadki w jakich dopuszczalne jest anulowanie faktury, - przy spełnieniu jakich warunków paragon jest uznawany za fakturę, - terminy wystawiania faktur w przypadku refakturowania świadczeń, - faktury elektroniczne, - terminy i skutki podatkowe dotyczące faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki, - faktury pro-forma, - przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 90%

W normalnych warunkach użytkowania nie są znane ani przewidywane żadne skutki dla środowiska.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 86%

Art.​​ 3.​​ Ciężar​​udowodnienia​​faktu​​ spoczywa​​na​​osobie,​​która​​z​​faktu​​tego​​wywodzi skutki​​ prawne.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 86%

Skutki kwaÊnych opadów: ... Skutki kwaÊnych opadów:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

wiatraki kolczyglowy 83%

•Największe skutki odczuliby mieszkańcy Barnowa , Barnowca, Kołczygłów i Kołczygłówek.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/03/wiatraki-kolczyglowy/

03/06/2012 www.pdf-archive.com

1 wykład Demografia Podstawowe pojęcia 83%

 pojęcia związane z ruchem wędrówkowym,  przyczyny i skutki migracji ludności,  główne kierunki migracji,  metody mierzenia ruchów migracyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/05/1-wyk-ad-demografia-podstawowe-poj-cia/

05/10/2012 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 83%

Odpisy na Fundusz • Wysokość odpisów • Terminy przekazywania odpisów na konto Funduszu Socjalnego • Skutki prawne nieprzekazania odpisów 5.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

odszkodowanie 83%

Właściciel lub posiadacz odpowiada także za skutki naturalnych instynktów zwierzęcia, np.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/odszkodowanie/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

Science Garden - prezentacja 83%

ROZWÓJ – dziecko poprzez uczestnictwo w projekcie zdobywa wiedzę, rozwija kompetencje, poszerza swoje horyzonty, uczy się obserwacji, przewiduje skutki działań, staje się bardziej wrażliwe i dostrzega potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/science-garden-prezentacja/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 81%

Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki dla Kraju, budżetu i bezpieczeństwa obywateli, a ponadto są sprzeczne z programem i zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 79%

Drugi aspekt to efekty bądź skutki, których nie znamy i które w problemie naukowym (badawczym) dopiero poznamy po badaniach (po rozwiązaniu zadania).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

EWMapa 79%

a) udziela Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza oprogramowania (w formie kodu wynikowego), oprogramowanie oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy, b) gwarantuje dalszy rozwój systemu zabezpieczający potrzeby większości użytkowników, c) gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie upgrade, pod warunkiem wypełnienia i przysłania na adres Licencjodawcy podpisanej umowy, d) gwarantuje poprawną jakość nośnika (CD-R) przez okres 12 miesięcy, e) nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programu, za niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wkopiowano oprogramowanie ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/ewmapa/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 77%

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE * Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 76%

najmu i kosztów dodatkowych Refaktury – nowe orzecznictwo Korekty - moment ujęcia zmniejszenia podatku Zwroty towaru a kasa fiskalna Transakcje karuzelowe Kara umowna czy usługa podlegająca VAT Moment wykonania usługi jako moment zakończenia czynności faktycznych Przedłużenie terminu zwrotu VAT Spory i ugody a skutki w VAT Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych Analiza bieżącego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel.:74 842-62-60, fax:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 74%

kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną zamawiającego;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 74%

Świadomość mechanizmu działania organów podatkowych w trakcie kontroli, o którą Państwo będziecie bogatsi po szkoleniu, ułatwi Państwu przygotowanie się do kontroli oraz usprawni jej przebieg i złagodzi ewentualne skutki.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

Tygodnik bornholmski nr1 72%

Ograniczono ich odpowiedzialność za skutki podjętych akcji celem wykonywania swych obowiązków.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/30/tygodnik-bornholmski-nr1/

30/03/2015 www.pdf-archive.com

KM 12954 14 P 0419.PDF 72%

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/km-12954-14-p-0419/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 69%

Skutki tych działań władz są tragiczne dla społeczeństwa aż do dzisiejszych czasów.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

Szymkiewicz Krzysztof - Arkusz 67%

Także trzeba uważać, aby nie być zbyt optymistycznym, ponieważ może to zgubić oraz przynieść niekorzystne skutki.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/19/szymkiewicz-krzysztof---arkusz/

19/03/2020 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 67%

Robak – w odróżnieniu od wirusów nie atakuje żadnych plików, rzadko wywołuje niepożądane skutki uboczne, z wyjątkiem uszczuplania wolnego miejsca na dysku.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 67%

ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim danych służących do identyfikacji wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym ARiMR 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com