Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 September at 08:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «slikanja»:


Total: 3 results - 0.008 seconds

Riki's Art Campus - program 100%

Art program Radni dio programa uključuje 24 sata slikanja u prirodi (3 sata dnevno), najmanje 16 sati edukacije o tehnikama slikanja i tehnologijama slikarskih materijala te posjet Šibeniku koji uključuje crtanje u staroj gradskoj jezgri i na kraju, zajedničku izložbu sudionika Art Campusa.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/riki-s-art-campus-program/

26/04/2017 www.pdf-archive.com

R.A 100%

Art program Radni dio programa uključuje 24 sata slikanja u prirodi (3 sata dnevno), najmanje 16 sati edukacije o tehnikama slikanja i tehnologijama slikarskih materijala te posjet Šibeniku koji uključuje crtanje u staroj gradskoj jezgri i na kraju, zajedničku izložbu sudionika Art Campusa.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/r-a/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Nosonja 59%

Zbog uva$avanja dje!jeg mi#ljenja, djeca su mi dopustila da ih slikam, pa mi je sada ambicija na"i dovoljno vremena da $ivim od slikanja.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/nosonja/

11/01/2012 www.pdf-archive.com