Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sobrang»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

TEAM BELEN 2016 100%

Sobrang patok based on testing.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/02/team-belen-2016/

02/03/2015 www.pdf-archive.com

K2011 1stQpi 32%

Pinagpatuloy at pinatindi ni Aquino ang pagpapakasasa ng mga dayuhan at lokal na naghaharing uri sa sobra-sobrang tubo mula sa mamamayan, kapalit man nito ay gutom at kahirapan para sa mas nakararami.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/22/k2011-1stqpi/

22/03/2011 www.pdf-archive.com