Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sorumlusu»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

Evren Ozbilen CV ve detay 100%

/ Tula Çimento Fabrikası Satınalma ve Lojistik Departmanı / Satınalma Sorumlusu – ERP Operatörlüğü, - ERP (IBM Lotus Notes veya Yapıtaşı) programı üzerinden ‘Satınalma Takip’ modülünün işletilmesi (Sipariş Takip Formu, Sipariş Mektubu, Fatura Tastik Eki, Özel Fatura Tastik Eki), - Satınlama işlerinin yürütülmesi, - Projelerin proses fotoğraflarının periyodik olarak çekimi ve sunumu 2004 - 2009 :

https://www.pdf-archive.com/2017/03/14/evren-ozbilen-cv-ve-detay/

14/03/2017 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 45%

Her ne kadar Birnur, ailenin ma¤dur fertlerini, bütün bu ac›lar›n aile içerisindeki yegâne sorumlusu olan faille -yani babayla- buluflturamasa da, tek bafl›na Türkiye’ye gidip, babas›n› kamera karfl›s›na ç›kartmay› baflar›yor.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

Download File 42%

İnc 09.2016-11.2016 (2 ay) Tekirdağ - Türkiye Tam Zamanlı Gama Güç Sistemleri Hamitabat 1200MW CCPP – Lüleburgaz / Kırklareli Santrali İnşaatı - Tam zamanli(195 saat) sorumlusu olduğum 180 çalışan ÖNEMLİ NOT:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/14/download-file/

14/10/2017 www.pdf-archive.com

16-11-17-0 29%

Sunumu yapan ekip sorumlusu Ali Necip NURSOY, Mucitbank’ın işletme modeli ve gruplandırılmış atölyeler ve eğitim içerikleri ile gruplandırılmış ekipman hakkında detaylı bilgi- www.ozgurdersim.com 16 Kasım 2017 Perşembe Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/16-11-17-0/

16/11/2017 www.pdf-archive.com