Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sowiecki»:


Total: 4 results - 0.013 seconds

rozkaz-jezowa-ocena 100%

Z mocy rozkazu ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

usarzów 64%

Propo­ zycj~ t~ z pogardq odrzucila, nie chc£tc miee nic wspolnego z sojusznikiem PPR narzuca­ jqcym porzqdek sowiecki w Polsce.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 42%

Gdy Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, 123 eskadra otrzymała rozkaz wycofania się w stronę Rumunii.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 41%

Oto marszałek Piłsudski, decydując o kontynuowaniu wojny po pobiciu wroga w bitwie nad Niemnem (jaka przy założeniu, że już 28 sierpnia sowiecki Front Zachodni byłby kompletnie rozbity, nie mogła mieć miejsca), wydaje dotyczący tej jakże istotnej kwestii rozkaz.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com