PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 April at 15:34 - Around 230000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «spark»:


Total: 500 results - 0.017 seconds

learnapachesparkonline-161026124841 100%

learnapachesparkonline 161026124841 Learn Apache Spark Online Apache Spark is opening up various opportunities for big data exploration and making it easier for organizations to solve different kinds of big data problems.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/03/learnapachesparkonline-161026124841/

03/11/2016 www.pdf-archive.com

NGK TB-0630111antisieze 99%

NGK TB 0630111antisieze NGK Spark Plugs (U.S.A.), Inc.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/30/ngk-tb-0630111antisieze/

30/01/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 91%

Idékoordinator Google Dokumenter Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

1240990216 SuperXL 90%

1240990216 SuperXL CHAIN SAW HOMELITE HOMELITE Model XL.12 Bore mm (in.) 44.4 (1.75) Super XL, Super XL-AO, SXL-AO, Old Blue, Big Red 46.0 (1.8125) MAINTENANCE SPARK PLUG.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/28/1240990216-superxl/

28/10/2013 www.pdf-archive.com

Spark-Documentation 90%

Spark Documentation Spark Documentation The content of this document is highly confidential and should be handled accordingly.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/26/spark-documentation/

26/12/2015 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 88%

Leder Google Dokumenter Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

A13-078.PDF 88%

Complete the diagnosis procedure and if necessary, update the PCM software and replace the affected spark plugs.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/a13-078/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

SparkGrantApplication 86%

SparkGrantApplication About Spark Grants Are you an innovator or an entrepreneur who thirsts for the exhilaration of launching your own business?

https://www.pdf-archive.com/2016/03/28/sparkgrantapplication/

28/03/2016 www.pdf-archive.com

Portable Power Generator 83%

Armed with exhaust cooler, flame traps, shutoff valves, dual starting of hydraulic and air, mechanical governor and spark arresting silencer;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/portable-power-generator/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 83%

Campusansvarlig Google Dokumenter Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 83%

Veilder Google Dokumenter Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

laundry-equipment-supplies-BizHouse.uk 82%

laundry equipment supplies BizHouse.uk Laundry Equipment &

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/laundry-equipment-supplies-bizhouse-uk/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

SPARK Faculty Focus Workshop 81%

SPARK Faculty Focus Workshop You are invited to participate in the SPARK!

https://www.pdf-archive.com/2016/01/20/spark-faculty-focus-workshop/

20/01/2016 www.pdf-archive.com

STaSIS MTF turbo install longitudial 81%

Cylinder Compression PSI Leak down test % 1 2 3 4 2______ Verify spark plug condition.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/stasis-mtf-turbo-install-longitudial/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Latest Web Development Trends To Follow 81%

Rather Node.js or Spark is going to be used.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/05/latest-web-development-trends-to-follow/

05/05/2016 www.pdf-archive.com

Tatkal Software 80%

Tatkal Software Now It’s easy to get confirmed Ticket with our Black-TS and Spark Software Everyone knows how much it is difficult to get a confirmed Tatkal Ticket, All the available tickets under TATKAL offer will be reserved within minutes.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/tatkal-software/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

Online Grocery Store In USA 79%

Gather real time data feeds using flume and spark streaming.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/online-grocery-store-in-usa/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

Fink1 78%

meaning resulting from castration) and the subject as breach3 between two signifiers (as a spark jumping from one signifier to another, creating a connection between them).

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/fink1/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

56I16-IJAET0916942 v6 iss4 1932to1941 78%

22311963 LOAD PERFORMANCE OF A SPARK IGNITION ENGINE USING ETHANOL-GASOLINE BLENDS AS ALTERNATIVE FUEL 1 Surakat Ayodeji Saheed, 1Bolaji Bukola Olalekan, 1Olokode Olusegun Sunday and 2 Dairo Olawale Usman 1 Department of Mechanical Engineering, Department of Agricultural Engineering, Federal University of Agriculture, Abeokuta, Ogun State, Nigeria 2 ABSTRACT In this experimental study, ethanol obtained from three sources (maize, potato and cassava) were used as blend components.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/04/56i16-ijaet0916942-v6-iss4-1932to1941/

04/07/2014 www.pdf-archive.com

Yamaha Models 2006 77%

PARTS www.yamaha-motor.co.th CATALOG SPARK RR135 SPARK RX135 5YP-F8198-1E-T1 2S44/2S45,5YP5/5YP6 DECEMBER ,2006              !

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/yamaha-models-2006/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

رؤى الثقافية 77%

رؤى الثقافية ‫ﻣﺟﻠﺔ‪ ‬ﺭﺅﻯ‪ : ‬ﺛﻘﺎﻓﺔ‪ ,‬ﻓﻭﺍﺋﺩ‪ ,‬ﺗﺩﻭﻳﺭ‪ ,‬ﺍﺻﻧﻊ‪ ,‬ﺗﻌﻠﻡ‪PrintWhatYouLike on ‬‬ ‫‪: Adobe Spark‬‬ ‫ﺃﺩﻭﺑﻲ‪ ‬ﺳﺒﺎﺭﻙ‪ ‬ﺁﺩﺍﺓ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ‪ ‬ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ‪ ‬ﻭ‪ ‬ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬ ‫ﺃﻭﻧﻼﻳﻦ‬ ‫ﺍﻃﺒﻊ‪ ‬ﻣﺎ‪ ‬ﺗﺮﻳﺪﻩ‪ ‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﻊ‪ ‬ﻫﺬﺍ‪ ‬ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ‬ ‫‪۲۰۱٦/ ٥/ ۲۸‬‬ ‫‪Google Spaces‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻞ‪ ‬ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ‪ ‬ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻮﺟﻞ‬ ‫ﺃﺩﻭﺑﻲ‪ ‬ﺳﺒﺎﺭﻙ‪Adobe Spark ‬‬ ‫ﻫﻞ‪ ‬ﺗﺮﻏﺐ‪ ‬ﻓﻲ‪ ‬ﻃﺒﺎﻋﺔ‪ ‬ﻧﺴﺨﺔ‬ ‫‪ Google Spaces‬ﺃﻃﻠﻘﺖ‬ ‫ﻫﻲ‪ ‬ﺁﺩﺍﺓ‪ ‬ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ‪ ‬ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻧﻈﻴﻔﺔ‪ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﻣﻘﺎﻝ‪ ‬ﺃﻭ‪ ‬ﻭﺛﻴﻘﺔ‪ ‬ﺃﻭ‬ ‫ﺟﻮﺟﻞ‪ ‬ﺑﺎﻷﻣﺲ‪ ‬ﺧﺪﻣﺔ‪ ‬ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ‪ ‬ﺷﺮﻛﺔ‪ ‬ﺃﺩﻭﺑﻲ‪ ‬ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ‪ ‬ﻋﻠﻰ‪ ‬ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ‬ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺃﺳﺒﺎﺏ‪ ‬ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ‬ ‫ﻭ‪ ‬ﻫﻲ‪ ‬ﺧﺪﻣﺔ‪Spaces ‬‬ ‫ﻓﻮﺍﺋﺪ‪ ‬ﻋﺸﺒﺔ‪ ‬ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﻦ‪ ‬ﺍﻟﻤﺮﻳﻤﻲ‬

https://www.pdf-archive.com/2016/05/28/untitled-pdf-document/

28/05/2016 www.pdf-archive.com

joker-2016 77%

Алексей Шипилёв / Red Hat Мифы о Spark, или Может ли пользоваться Spark обычный Javaразработчик Евгений Борисов / Naya Technologies Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Мифы и факты о медленной Java Андрей Паньгин / Одноклассники Путь от CRUD к Hypermedia API с Spring Владимир Цукур / Ciklum / Zoomdata #Spring #Hypermedia

https://www.pdf-archive.com/2016/10/14/joker-2016/

14/10/2016 www.pdf-archive.com

HIGH SPARK-Presentation Design Services 77%

HIGH SPARK Presentation Design Services HIGH SPARK-Presentation Design Services Published by:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/high-spark-presentation-design-services/

11/07/2017 www.pdf-archive.com