PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 September at 01:07 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «spark»:


Total: 1000 results - 0.038 seconds

Apache Spark & Scala online Course Content (PDF) 100%

+ + + BATCH AND REAL TIME ANALYTICS WITH APACHE SPARK.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/20/apache-spark-scala-online-course-content-pdf/

20/02/2018 www.pdf-archive.com

NGK TB-0630111antisieze 98%

NGK Spark Plugs (U.S.A.), Inc.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/30/ngk-tb-0630111antisieze/

30/01/2016 www.pdf-archive.com

learnapachesparkonline-161026124841 97%

Learn Apache Spark Online Apache Spark is opening up various opportunities for big data exploration and making it easier for organizations to solve different kinds of big data problems.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/03/learnapachesparkonline-161026124841/

03/11/2016 www.pdf-archive.com

Spark-Documentation 97%

Spark Documentation The content of this document is highly confidential and should be handled accordingly.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/26/spark-documentation/

26/12/2015 www.pdf-archive.com

A13-078.PDF 96%

Complete the diagnosis procedure and if necessary, update the PCM software and replace the affected spark plugs.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/a13-078/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 93%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 91%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Checking ignition coils and output stages AJK ARE AZA 90%

– Or compare the spark plugs of all cylinders, and look for soot deposits on electrodes.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/19/checking-ignition-coils-and-output-stages-ajk-are-aza/

19/11/2017 www.pdf-archive.com

ep seventy five robins day1576 89%

Robin's Spark Folks Weight Loss vlogs.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/ep-seventy-five-robins-day1576/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

gsf1250ak7 microfiche 89%

Pin Guide, Valve (os 0.3) Pipe, Oil Washer Gasket, Cylinder Head O Ring Pin Bolt Bolt Bolt, Oil Gallery Bolt, Oil Gallery Gasket Spark Plug (ngk,cr7e) Spark Plug (denso,u22esr-n) Spark Plug (ngk,cr6e) Spark Plug (ngk,cr8e) Spark Plug (denso,u20esr-n) Spark Plug (denso,u24esr-n) Pipe, Intake No.1 • .

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/gsf1250ak7-microfiche/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

day1-3 87%

GUIDE DAILY MEAL OR 30 MINUTES BEFORE BREAKFAST AdvoCare Spark® // ProBiotic RestoreTM AM (BLUE PACK) // Fiber 8 oz.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/day1-3/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 86%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 86%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

www.thesparkstudio.org 86%

PHOTOS OF PROJECT SPARK STUDIO STUDENTS PROJECT SPARK STUDIO Project SPARK Studio students in their animation lab in Shasta County, California.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/www-thesparkstudio-org/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

SparkGrantApplication 86%

About Spark Grants Are you an innovator or an entrepreneur who thirsts for the exhilaration of launching your own business?

https://www.pdf-archive.com/2016/03/28/sparkgrantapplication/

28/03/2016 www.pdf-archive.com

Online Grocery Store In USA 85%

Gather real time data feeds using flume and spark streaming.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/online-grocery-store-in-usa/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

joker-2016 85%

Алексей Шипилёв / Red Hat Мифы о Spark, или Может ли пользоваться Spark обычный Javaразработчик Евгений Борисов / Naya Technologies Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Мифы и факты о медленной Java Андрей Паньгин / Одноклассники Путь от CRUD к Hypermedia API с Spring Владимир Цукур / Ciklum / Zoomdata #Spring #Hypermedia Как посчитать CTR 100М объектов в реальном времени и не умереть Дмитрий Бугайченко / Одноклассники Tracing distributed (micro-)service calls Rafael Winterhalter / Scienta #Performance #Runtime #JVM Groovy Puzzlers S03 — Грувить так Грувить!

https://www.pdf-archive.com/2016/10/14/joker-2016/

14/10/2016 www.pdf-archive.com

Publication1 84%

       24-Day Challenge Daily Guide One box of Herbal Cleanse One box of AdvoCare® Fiber One bottle of OmegaPlex® Two boxes of AdvoCare Spark® One box of MNS® 3, C or E One box of Meal Replacement Shake https://www.advocare.com/170620955/store/24-day-challenge Herbal Cleanse System The AdvoCare Herbal Cleanse System can help rid your body of waste and prepare the body for optimal nutrient absorption with its unique blend of herbal ingredients.* Using a systematic approach, this 10-day system guides you through the daily steps for thorough internal cleansing and improved digestion.* Each Herbal Cleanse System includes three key products:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/13/publication1/

13/09/2017 www.pdf-archive.com

ep 109 street trip with1886 83%

Robin's Spark People Weight Loss vlogs.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/23/ep-109-street-trip-with1886/

23/07/2015 www.pdf-archive.com

689291 HPSC20022 Final Essay 82%

Nishq Ravindranath HPSC20022 Final Essay Student number:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/689291-hpsc20022-final-essay/

15/12/2017 www.pdf-archive.com

9 Servicing Information 82%

Poor seating of spark plugs . ... Fouled spark plugs .

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/9-servicing-information/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

Portable Power Generator 82%

Armed with exhaust cooler, flame traps, shutoff valves, dual starting of hydraulic and air, mechanical governor and spark arresting silencer;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/portable-power-generator/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Tatkal Software 82%

Now It’s easy to get confirmed Ticket with our Black-TS and Spark Software Everyone knows how much it is difficult to get a confirmed Tatkal Ticket, All the available tickets under TATKAL offer will be reserved within minutes.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/tatkal-software/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

56I16-IJAET0916942 v6 iss4 1932to1941 82%

22311963 LOAD PERFORMANCE OF A SPARK IGNITION ENGINE USING ETHANOL-GASOLINE BLENDS AS ALTERNATIVE FUEL 1 Surakat Ayodeji Saheed, 1Bolaji Bukola Olalekan, 1Olokode Olusegun Sunday and 2 Dairo Olawale Usman 1 Department of Mechanical Engineering, Department of Agricultural Engineering, Federal University of Agriculture, Abeokuta, Ogun State, Nigeria 2 ABSTRACT In this experimental study, ethanol obtained from three sources (maize, potato and cassava) were used as blend components.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/04/56i16-ijaet0916942-v6-iss4-1932to1941/

04/07/2014 www.pdf-archive.com