Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «spark»:


Total: 400 results - 0.02 seconds

Apache Spark & Scala online Course Content (PDF) 100%

+ + + BATCH AND REAL TIME ANALYTICS WITH APACHE SPARK.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/20/apache-spark-scala-online-course-content-pdf/

20/02/2018 www.pdf-archive.com

NGK TB-0630111antisieze 98%

NGK Spark Plugs (U.S.A.), Inc.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/30/ngk-tb-0630111antisieze/

30/01/2016 www.pdf-archive.com

A13-078.PDF 96%

Complete the diagnosis procedure and if necessary, update the PCM software and replace the affected spark plugs.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/a13-078/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 93%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 91%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Checking ignition coils and output stages AJK ARE AZA 90%

– Or compare the spark plugs of all cylinders, and look for soot deposits on electrodes.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/19/checking-ignition-coils-and-output-stages-ajk-are-aza/

19/11/2017 www.pdf-archive.com

gsf1250ak7 microfiche 89%

Pin Guide, Valve (os 0.3) Pipe, Oil Washer Gasket, Cylinder Head O Ring Pin Bolt Bolt Bolt, Oil Gallery Bolt, Oil Gallery Gasket Spark Plug (ngk,cr7e) Spark Plug (denso,u22esr-n) Spark Plug (ngk,cr6e) Spark Plug (ngk,cr8e) Spark Plug (denso,u20esr-n) Spark Plug (denso,u24esr-n) Pipe, Intake No.1 • .

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/gsf1250ak7-microfiche/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 86%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 86%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

www.thesparkstudio.org 86%

PHOTOS OF PROJECT SPARK STUDIO STUDENTS PROJECT SPARK STUDIO Project SPARK Studio students in their animation lab in Shasta County, California.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/www-thesparkstudio-org/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

SparkGrantApplication 86%

About Spark Grants Are you an innovator or an entrepreneur who thirsts for the exhilaration of launching your own business?

https://www.pdf-archive.com/2016/03/28/sparkgrantapplication/

28/03/2016 www.pdf-archive.com

joker-2016 85%

Алексей Шипилёв / Red Hat Мифы о Spark, или Может ли пользоваться Spark обычный Javaразработчик Евгений Борисов / Naya Technologies Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 Зал 6 Мифы и факты о медленной Java Андрей Паньгин / Одноклассники Путь от CRUD к Hypermedia API с Spring Владимир Цукур / Ciklum / Zoomdata #Spring #Hypermedia Как посчитать CTR 100М объектов в реальном времени и не умереть Дмитрий Бугайченко / Одноклассники Tracing distributed (micro-)service calls Rafael Winterhalter / Scienta #Performance #Runtime #JVM Groovy Puzzlers S03 — Грувить так Грувить!

https://www.pdf-archive.com/2016/10/14/joker-2016/

14/10/2016 www.pdf-archive.com

Pensum-27-07-15 (2) 81%

Blokering i høj sektion Slag i lav sektion Slag i mellem sektion Slag i høj sektion Benteknikker Naeryo chagi An chagi Bakkat chagi Ap chagi Næ-ry-o tja-gi An tja-gi Bak-kat tja-gi Ap tja-gi Nedadgående spark Indadgående spark Udadgående spark Front spark Diverse Poomse Gichu il bu Pum-se gi-tju il bu Teori Jumeok Makki Jireugi Chagi Arae Momtong Eolgul An Bakkat Ap Naeryo Charyeo Kyeongne Joonbi Keuman Zuu Dirro dorra Dobog Dojang Chogyo-nim Kyosa-nim Sabeum-nim Beomsa-nim Kwanjang-nim Kukki jedeharyo kyeongne Nødværgeretten § 13 Hvad betyder taekwondo?

https://www.pdf-archive.com/2016/04/30/pensum-27-07-15-2/

30/04/2016 www.pdf-archive.com

How to check your car 80%

When the air fuel mixture is compressed is gets ignited by the spark plug which causes the piston to go back down.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/05/how-to-check-your-car/

05/09/2019 www.pdf-archive.com

Hacks Revised 79%

No damage(?) deals (higher) damage, 10 ft circle You can spend an additional use to have the spark jump from the object you touch to another nearby object.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/22/hacks-revised/

22/05/2016 www.pdf-archive.com

januarynews 76%

This way when removing the +ve terminal it will not cause a spark if the spanner touches the body of the vehicle.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/04/januarynews/

04/01/2013 www.pdf-archive.com

SPARK Faculty Focus Workshop 74%

You are invited to participate in the SPARK!

https://www.pdf-archive.com/2016/01/20/spark-faculty-focus-workshop/

20/01/2016 www.pdf-archive.com

Yamaha Models 2006 74%

PARTS www.yamaha-motor.co.th CATALOG SPARK RR135 SPARK RX135 5YP-F8198-1E-T1 2S44/2S45,5YP5/5YP6 DECEMBER ,2006 !

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/yamaha-models-2006/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

jeep records 74%

Replaced spark plugs, cleaned throttle body, air filter, and PCV tube.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/03/jeep-records/

03/01/2017 www.pdf-archive.com

PORTFOLIO MG 74%

Spark Vlog Video - Spark The Hague 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/09/portfolio-mg/

09/08/2017 www.pdf-archive.com

IA sparkequation 74%

SPARK EQUATION IA WEBSITE DRAFT 1.2 MAIN NAVIGATION Home Social Media Contact NAVIGATION WITHIN VECTOR SHAPE Our Values About Qualities of Spark Equation Mathematics Team Chicago Krasnoyarsk Moscow SCROLL DOWN clients Work Philosophy Who clients are CTA to case studies clients Processes Expertise Product Design Custom Development Management Consulting Vision Philosophy standard Mission Vision Values proprietary Leadership Services Blog Learn Product Design Events Writing Reading Custom Development Management Consulting Case Studies Echo PDF Shift Gig PDF Odeon Hub PDF FOOTER NAVIGATION LIVE Contact Prompt Spelled out Address Both US + Krasnoyarsk Announcement We are hiring Back to Top DELAY LAUNCH SUBPAGE LINKED FILE

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/ia-sparkequation/

15/12/2017 www.pdf-archive.com

pdf 73%

Java, R, SQL, Spark, Scala, Hadoop.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/09/untitled-pdf-document-1/

09/02/2016 www.pdf-archive.com

Taylor, G. I. The Mechanics of Large Bubbles Rising through Extended Liquids and through Liquids in Tubes 73%

The bubbles were photographed by spark photography at intervals of about 10 msec.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/23/untitled-pdf-document-6/

23/02/2020 www.pdf-archive.com

Arctic Cat 1971-73 Manual 73%

BTDC* Spark Plug: ... BTDC* Spark Plug:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/04/arctic-cat-1971-73-manual/

04/01/2014 www.pdf-archive.com