Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «speciei»:


Total: 3 results - 0.01 seconds

Emys orbicularis.Extras-descriere 100%

ISBN 978-973-0-09539-5 CUPRINS INTRODUCERE SISTEMATICÃ Paleontologie Taxonomie Subspecii DESCRIEREA SPECIEI Dimensiuni Formã ºi aspect Caracteristici anatomice Colorit Caractere sexuale secundare Descrierea formelor Emys orbicularis orbicularis I ºi II COMPORTAMENT Termoreglarea Ciclul anual de activitate Ciclul diurn de activitate Hrãnirea Activitatea nupþialã Depunerea pontelor Incubaþie, eclozare ºi dezvoltarea juvenililor 4 9 9 10 16 17 21 21 23 Omul Vulnerabilitatea populaþiilor cu numãr mic de indivizi - Cazul Avrig CONSERVARE ªI MANAGEMENT Legislaþie Metode de conservare in situ Considerente genetice Metode de conservare ex situ Criterii pentru evaluarea stãrii favorabile de conservare a populaþiilor ºi habitatelor Mãsuri ºi metode concrete de protecþie Educaþie Cercetare ºi monitorizare 60 69 73 74 77 79 83 87 92 92 24 27 28 29 31 32 34 37 HABITATE Habitatul ideal Tipurile de habitat din România 42 47 AMENINÞÃRI Prãdãtori naturali 57 ÎN CAPTIVITATE Deþinerea þestoaselor de apã europene în România Caracteristicile unei þestoase sãnãtoase Întreþinerea temporarã a þestoaselor în acvaterarii Întreþinerea temporarã a þestoaselor în amplasamente seminaturale Hrana Hibernarea Incubarea artificialã 100 MULÞUMIRI GLOSAR DE TERMENI 106 107 BIBLIOGRAFIE 108 97 99 101 102 103 104 Siliºtea, Teleorman foto:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/28/emys-orbicularis-extras-descriere/

28/06/2011 www.pdf-archive.com

54936165-Istoria-Veche 56%

NicolăiescuPlopşor, au furnizat şi două fragmente osoase de hominid7 pe care autorul descoperirii le-a atribuit speciei australopithecus.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/54936165-istoria-veche/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

ForlivesiConcettoFomale&OggetivoBartolomeoMastri 30%

3 «quia verbum principaliter dictum est conceptum ipsius quod quid erat esse, cuius est diffinitio, formare verbum principaliter dictum in nobis est investigare quod quid erat esse, quod significat diffinitio speciei»4.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/26/forlivesiconcettofomale-oggetivobartolomeomastri/

26/08/2011 www.pdf-archive.com