Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «specjalnych»:


Total: 30 results - 0.055 seconds

raport wsi 100%

Raport obejmuje informacje o działalności żołnierzy i pracowników wojskowych służb specjalnych (oraz osób współdziałających z nimi), dotyczące:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

B3FG4TK1 88%

• Sprężyna( 3) za pomocą specjalnych szczypiec • Sprężyny(4) podtrzymujące szczęki (5) i (6) • Mechanizm(7) rozpieracza szczęk hamulcowych (5) i (6) Rysunek :

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/b3fg4tk1/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

sprawozd z dzial jedn za rok 2016 88%

ubrania specjalnego - 3 tłumice gumowe - 3 pary rękawic specjalnych - 7 bar butów specjalnych „BRANDBULL” 14.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/sprawozd-z-dzial-jedn-za-rok-2016/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 72%

RODO RODO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184) 7 Początek i koniec odpowiedzialności 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 7 Ustalenie wysokości świadczenia 8 Wypłata świadczenia 9 Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10 Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10 Postanowienie dotyczące składania skarg 10 Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11 Postanowienia końcowe 11 KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12 KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12 KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 12 KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12 KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14 KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14 KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 15 KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15 KLAUZULA NR 9 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 70%

Pomiar czasu na odcinkach specjalnych prowadzony będzie z dokładnością do minimum 0,1s.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

raport autoDNA RHP VSSZZZ1PZBR066687 67%

(ZINTEGROWANY NOŚNIK DANYCH) \ NAV 7AV IMMOBILIZER ELEKTRONICZNY \ EDW 9Z0 NAPIĘCIE OPERACYJNE 12V \ BTR QH0 BEZ KONTROLI GŁOSOWEJ \ SPR 9Y1 POMIAR TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ \ ATE 9M0 BEZ OGRZEWANIA POMOCNICZEGO/PARKINGOWEGO \ ZUH 3ZB 3H0 BEZ MOŻLIWOŚCI POŁOŻENIA OPARĆ SIEDZEŃ PRZEDNICH \ LER 0VH TF3 4-CYLINDROWY SILNIK DIESLA 1.6L 03L.1 \ GMO FB0 LAKIER STANDARDOWY \ LAK TRZYPUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA, ZEWNĘTRZNE, NA TYLNEJ KANAPIE, Z PLAKIETKĄ ECE \ SHA ZESTAW INFORMACYJNY PO HOLENDERSKU \ BTA J2D AKUMULATOR 380 A (68 AH) \ BAT 5K7 POWŁOKA OCHRONNA NA CZAS TRANSPORTU (OCHRONA MINIMALNA) Z DODATKOWYMI ŚRODKAMI OCHRONY NA CZAS TRANSPORTU \ LAC 5C0 BEZ SPECJALNYCH WYMIARÓW \ KSA 7X1 CZUJNIKI PARKOWANIA PDC \ EPH K8G HATCHBACK \ KAR 3CA BEZ PRZEGRODY \ TRW VF0 STANDARDOWY ZESTAW PEDAŁÓW \ FHW VL0 STANDARDOWE ŚRODKI OCHRONY PIESZEGO \ FGS 3P1 9U1 UCHWYT NA APTECZKĘ PIERWSZEJ POMOCY I TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY \ HAL WSKAŹNIK STARCIA KLOCKA HAMULCOWEGO \ BVK VSSZZZ1PZBR066687 db846f8d-058b94ec-0ceaee3a-1cb38728 2014-06-26 13:34:16 UTC +0200 Strona 3 WYPOSAŻENIE LICZBA WPISÓW:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/08/raport-autodna-rhp-vsszzz1pzbr066687/

08/07/2014 www.pdf-archive.com

oferta klarsan 65%

Czynności te są bardzo proste i mogą być z powodzeniem wykonywane przez pracowników Wspólnoty Mieszkaniowej bez konieczności dodatkowych szkoleń lub specjalnych kwalifikacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/oferta-klarsan/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 60%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

Wniosek 59%

Matematyka na tym poziome jest dośd prosta i bez specjalnych obliczeo łatwo się domyśled że jeżdżąc i załatwiając różne sprawy służbowe te koszty rosną.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 55%

Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żoł. Wykl. 54%

Został oficerem do zadań specjalnych, i to nie na prowincji, lecz w Komendzie Głównej w Warszawie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/s-u-y-w-bch-trafi-do-mo-wspiera-o-wykl/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Raport autoDNA VSSZZZ1MZ4R122109 53%

038.R / GMO J0L Akumulator 340 A (70 Ah) / BAT 5C0 Bez specjalnych wymiarów / KSA VSSZZZ1MZ4R122109 862db2b3-987b51fb-e21e0cea-06e63166-66903a5b 2016-06-12 12:25:58 UTC +0200 Strona 4 WYPOSAŻENIE LICZBA WPISÓW:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/raport-autodna-vsszzz1mz4r122109/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 1 53%

Była noc gdy do drzwi Andersona, byłego żołnierza wojsk specjalnych, ktoś zapukał.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/07/bez-tytu-u-1-1/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

SQUAD-POLISH-QUICKSTART 1.1 (1) 51%

Obecnie w plikach gry znajduje się już kilka gotowych pojazdów i są one testowane na specjalnych, zamkniętych serwerach.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/10/squad-polish-quickstart-1-1-1/

10/11/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja próbna3 50%

Pasmo to w większości państw UE (i tu w Polsce) nie wymaga specjalnych zezwoleń i koncesji na użytkowanie.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/instrukcja-pr-bna3/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 48%

Właściwości Zastosowanie Przeznaczony dla drewna wcześniej pokrytego Deks Olje D.1* lub nawet Owatrol* lub Xylkote* przy specjalnych zastosowaniach.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

katalog2015 47%

Wymiary łożysk specjalnych nie są znormalizowane.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/21/katalog2015/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 42%

Kto by na zachodzie w latach pięćdziesiątych pomyślał, że można określać się prawicowcem i jednocześnie być zwolennikiem aborcji czy też przyznawania specjalnych praw homoseksualistom, tak jak to mamy w przypadku całej gamy partii „konserwatywnych” z zachodu?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

List pozegnalny 42%

Ja to wiem Przecież to jest kobieta po od kolegi ze służb specjalnych.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/13/list-pozegnalny/

13/05/2012 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 39%

służy do zaspokajania potrzeb osobistych i gospodarstwa rolnego lub domowego bez specjalnych urządzeń technicznych, wypoczynku, uprawiania turystyki, wędkarstwa i innych sportów wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Ruch Narodowy a prawica 39%

Kto by na zachodzie w latach pięćdziesiątych pomyślał, że można określać się prawicowcem i jednocześnie być zwolennikiem aborcji czy też przyznawania specjalnych praw homoseksualistom, tak jak to mamy w przypadku całej gamy partii „konserwatywnych” z zachodu?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

Plan 39%

korzystasz z prezentacji, seminariów i szkoleń organizowanych przez Sponsora i firmę – w ten sposób zdobywasz niezbędną wiedzę o produktach, programach motywacyjnych, promocjach, materiałach i narzędziach marketingowych, poszerzasz także swoje kontakty biznesowe jako wyróżniający się Sprzedawca i Sponsor zyskujesz dodatkowe możliwości zarabiania z tytułu specjalnych programów motywacyjnych jasno ustalone progi premiowania w planie marketingowym gwarantują Ci rzeczywiste i bardzo korzystne wynagrodzenie za osiągane efekty zdobywając pozycję Lidera, bierzesz udział w wyjątkowym na rynku systemie udziału w zyskach firmy pamiętaj jednak, że MLM to biznes jak każdy inny – prowizja uzależniona jest od wypracowanego w każdym miesiącu obrotu, a nie od samego przystąpienia do Klubu FM GROUP 8 Kilka słów WPROWADZENIA DYSTRYBUTOR Jest to osoba pełnoletnia, kupująca lub sprzedająca produkty i usługi FM GROUP.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/08/plan/

08/10/2013 www.pdf-archive.com

instrukcja-obs-ugi-do-pralki-WHIRLPOOL-AWO-D-5320-P PL 37%

• Należy używać specjalnych proszków do prania wełny lub ubrań z mikrowłókien (jak ubrania sportowe lub stroje do pływania).

https://www.pdf-archive.com/2016/07/23/instrukcja-obs-ugi-do-pralki-whirlpool-awo-d-5320-p-pl/

23/07/2016 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 37%

Koszerne mięso jest artykułem niezbędnym do przestrzegania specjalnych reguł żywieniowych wynikających z wierzeń religijnych wyznawców judaizmu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

Londyn 37%

Są one unoszone by umożliwić przepłynięcie dużych statków lub z powodu specjalnych okoliczności.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com