Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sportowego»:


Total: 25 results - 0.044 seconds

Pływanie próba oceny Radom 2010 100%

PRÓBA OCENY SZKOLENIA SPORTOWEGO W PŁYWANIU W Radomiu na podstawie wdrożonego i kontynuowanego programu powszechnej nauki pływania zgodnego ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, zadanie 1.1.4.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

statut 73%

korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

STATUT 71%

4) Korzystać z obiektów i sprzętu sportowego w ramach możliwości finansowych Klubu.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 69%

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym, b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni, na trening przynosić obuwie piłkarskie, i c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania składania sprzętu sportowego, d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, e) być sumiennym i zdyscyplinowanym, f) w trakcie treningu skupiając się na wykonywanych ćwiczeniach, g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu, j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja przyst pienia do klubu-1 65%

e­mail OŚWIADCZENIE Ja,   niżej   podpisany   proszę   o   przyjęcie  mojej   osoby  do   Miejskiego   Klubu   Sportowego   Polonia­Stal  Świdnica                             i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .  Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS Polonia­ Stal   do   celów   statutowych   i   organizacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-przyst-pienia-do-klubu-1/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

cv (9) 65%

Ślężna 118 09/2013 - 02/2014 Ochrona obiektu sportowego Gameforge AG z siedzibą w Karlsruhe, Niemcy 11/2011 - 08/2014 Honorowe członkostwo w projekcie gry Metin2 Stanowisko:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65%

ogólnodostępny, dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, zawodowy lub integracyjny/ w klasie ……………………………………………w szkolnym…………………………………… /wpisać poziom nauczania/ ……………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-2-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 65%

e-mail OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

Trener - I Zebranie z Rodzicami 65%

Co wtedy ma z tego drużyna pod
 kątem rozwoju sportowego?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/26/trener-i-zebranie-z-rodzicami/

26/09/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-II-biegu-kanteckiego 63%

Upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu i działacza sportowego – Macieja Kanteckiego 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 57%

WSPIERANIE ROZWOJU KULTURALNO-SPORTOWEGO I OŚWIATOWEGO, 5.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

#ucieknij cukrzycy Regulamin akcji sportowej 57%

Organizator nie zapewnia uczestnikom akcji strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do aktywności sportowej .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/ucieknij-cukrzycy-regulamin-akcji-sportowej/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 53%

1) 47.11.Z 2) 47.19.Z 3) 47.21.Z 4) 47.22.Z 5) 47.23.Z 6) 47.24.Z 7) 47.25.Z 8) 47.26.Z 9) 47.41.Z 10) 47.42.Z 11) 47.43.Z 12) 47.51.Z 13) 47.52.Z 14) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć 15) 47.54.Z 16) 47.59.Z 17) 47.61.Z 18) 47.62.Z 19) 47.64.Z 20) 47.65.Z 21) 47.71.Z 22) 47.72.Z 23) 47.73.Z 24) 47.74.Z 25) 47.75.Z 26) 47.76.Z 27) 47.77.Z 28) 47.78.Z 29) 10.71.Z 30) 10.72.Z ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 52%

Zawodnik w wywiadzie dla stacji BT Sport, dla której pracuje powiedział, że zawód eksperta sportowego to jego przyszłość i na tym zajęciu skupi się w pełni w najbliższym czasie.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 52%

- punktualnego stawiania się na treningach i zawodach - przestrzegania zasad bezpieczeństwa, - kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, kulturalnego zachowania się na zawodach - wykonywania poleceń wydanych przez trenera, - informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.), - uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu - dbania o sprzęt sportowy, - posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego w tym ochraniaczy, posiadania podczas treningu piłki treningowej, - występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe), - godnego reprezentowania klubu na zewnątrz, rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach, - brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera, - pomagać innym zawodnikom sekcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

PRZEPISY-GRY-2013-2016 52%

Te wymogi stanowią istotny element zaufania – sędzia musi budzić zaufanie, pozwalając zawodnikom na tworzenie widowiska sportowego poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/przepisy-gry-2013-2016/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

KALP 49%

Drużyny biorące udział w rozgrywkach są zobowiązane do utrzymania porządku na terenie obiektu sportowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 49%

a) Dopełnienia wszelkich kwestii formalnych związanych z prowadzonymi rozgrywkami Dębowej Ligi b) Zapewnienia obiektów do prowadzenia rozgrywek c) Zapewnienia sprzętu sportowego i nagród d) Reprezentowania Ligi na zewnątrz e) Dbania o rozwój rozgrywek f) Pozyskiwania środków finansowych i sponsorów 3) Regulamin opracowuje Organizator.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 44%

Arek Sajnok, bo o  nim mowa, jest licencjowanym trenerem I  klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego a  także Prezesem Klubu Sportowego „Akademia Strzelecka – Ragun Radom”.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 44%

z Prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim (PO) i „radomską” premier - o czym w Radomiu prawie każdy wie, a na pewno ludzie ze środowiska sportowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 44%

z Prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim (PO) i „radomską” premier - o czym w Radomiu prawie każdy wie, a na pewno ludzie ze środowiska sportowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

01(01) październik 2014 41%

Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej, czyli w wieku około 15 lat (wtedy „podstawówka” miała osiem klas), po raz pierwszy poszedłem na trening lekkoatletyczny do klubu sportowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/01/01-01-pa-dziernik-2014/

01/10/2014 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 37%

34 tej konwencji) mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej;

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 33%

Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 23%

63)  wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, a także udział we współzawodnictwie sporto­ wym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych 4 lub szkoleniowych – w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągania w niej coraz lepszych wyników sportowych;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com