Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «spraw»:


Total: 90 results - 0.032 seconds

Seminarium 23.listopada.2017 100%

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katedra Studiów Wschodnich KUL , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL, Fundacja Konrada Adenauera Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe Trójmorze:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/17/seminarium-23-listopada-2017/

17/11/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 91%

Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b.”;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 87%

     dostęp do e-kartoteki, prowadzenie spraw administracyjno – eksploatacyjnych, obsługa techniczna obiektu, obsługa finansowo-księgowa, sporządzanie planów zarządzania nieruchomości.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

odszkodowanie 86%

- skręcenie stawu skokowego i ciągły ból związany ze skręceniem nogi, - liczne siniaki powstałe przy upadku - brak możliwości podejmowania pracy przez miesiąc (01-27.05) przez co straciłem około 1500zł dodatkowych zarobków otrzymywanych z premii, - stres związany z bezpośrednim zdarzeniem, - stres związany z koniecznością wizyt lekarskich, na policji i załatwianiem związanych z tym spraw, - koniecznośd przyjmowania codziennie bolesnych zastrzyków, - koniecznośd ciągłego poruszania się o kulach, - ponoszenie kosztów leczenia i wydatków na niezbędne pomoce medyczne, - potrzeba ciągłego przebywania w domu w pozycji leżącej i siedzącej, - zmarnowanie 4 tygodni (01-27.05) na przebywanie w domu i załatwianie spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowie.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/odszkodowanie/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 80%

rzeczowego, spadkowego, rodzinnego oraz prawa zobowiązań), konsumenckiego, karnego oraz administracyjnego (z wyjątkiem spraw podatkowych, ubezpieczeniowych i „zusowskich”).

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 77%

Sąd Apelacyjny Sąd Okręgowy Sąd Rejonowy Naczelny Sąd Administracyjny ( 1 ) Wojewódzki Sąd Administracyjny (16) Odrębność funkcjonalna polega na tym, że sądy administracyjne rozpoznają inne typy spraw, niż sądy powszechne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 75%

Z mocy rozkazu ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

22/01/2017 www.pdf-archive.com

projekt 73%

Szombierki to jedna z najnowszych dzielnic Bytomia, która jeszcze 60 lat temu była odrębną jednostką administracyjną – stąd wynika niechęć mieszkańców do załatwiania swoich spraw w Centrum.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

ojciec 67%

Jeżeli spotykasz się ze zmarłym ojcem, symbolizuje to, że ktoś, być może właśnie ojciec, doda Ci otuchy, uspokoi Cię, pomoże Ci w rozwiązaniu pewnych spraw.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/ojciec/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

plakat Zapytaj Ministra EN 67%

Dorota Sumińska Magazyn Kocie Spraw y, www.kociesprawy.pl Fundacja Karuna, www.fundacjakaruna.org Fundacja Zw ierzęta Krakow a, www.zw ierzetakrakow a.pl Fundacja For Animals, www.foranimals.org.pl The poster was downloaded from www.miau.pl and was used as a whole, without any changes, and for the purpose of promoting the activities against homelessness of animals only.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/plakat-zapytaj-ministra-en/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

plakat Zapytaj Ministra PL 67%

Dorota Sumińska Magazyn Kocie Spraw y, www.kociesprawy.pl Fundacja Karuna, www.fundacjakaruna.org Fundacja Zw ierzęta Krakow a, www.zw ierzetakrakow a.pl Fundacja For Animals, www.foranimals.org.pl plakat pobrano ze strony www.miau.pl i został wykorzystany w całości i bez zmian wyłącznie w celu propagowania działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt Chcesz nas wspomóc -– ZAPYTAJ MINISTRA o sterylizację kotów wolno Ŝyjących w Polsce

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/plakat-zapytaj-ministra-pl/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

zaproszenie PIERACKI WYSYLKA OK 67%

12 Bronisław Pieracki - legionista, wicepremier, minister spraw wewnętrznych w okresie II RP, generał brygady, ur.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/08/zaproszenie-pieracki-wysylka-ok/

08/06/2014 www.pdf-archive.com

zestawienie finansowania 67%

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.600 ( 2 projekty) 18.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/02/zestawienie-finansowania/

02/10/2014 www.pdf-archive.com

West-Cork-Daffodils-Brian-Perrott 67%

Tow ar spraw dzono pod w zględem ilościow ym i jakościow ym.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/west-cork-daffodils-brian-perrott/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

HistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 67%

• Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja, • Minister Spraw Wewnętrznych nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/historiapojazdu-honda-20151020-223018/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

wniosek 67%

(...) na dzień (...) roku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem 67%

Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich oraz wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 66%

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 115.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 66%

Rozmowy dotyczą przede wszystkim seniorów, zdrowia i  spraw związanych z  okręgiem wyborczym.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 8 (21-28kwietnia) 65%

Nie mieliśmy też do czynienia z jakimkolwiek przeciekiem.” 4 Odchodząc od tematu menadżera, warto przejść do spraw kadrowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/tygodnik-united-nr-8-21-28kwietnia/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 64%

Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 62%

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

historia wiadomosci 61%

Temat wiadomości:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/historia-wiadomosci/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

od napoleona do wiosny ludow test a.PDF 61%

minister spraw zagranicznych Francji, uczestnik kongresu wiedeńskiego • B.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/od-napoleona-do-wiosny-ludow-test-a/

19/01/2017 www.pdf-archive.com