Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sprawa»:


Total: 60 results - 0.015 seconds

kawał 100%

Po paru miesiącach Jelcyn napotyka wielkie zamieszki w kraju ,sprawa staje sia bardzo napięta ,wpada na myśl aby otworzyć kopertę nr 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/18/kawa/

18/03/2016 www.pdf-archive.com

Hasło DUMEL wyniki 95%

Monika Wiśniewska - Dumel-prosta sprawa i nauka i świetna zabawa.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/has-o-dumel-wyniki/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

zwiastun 85%

Całość wyglądała dosyć komicznie ale nie moja sprawa kto w jakie gusła wierzy...

https://www.pdf-archive.com/2015/03/31/zwiastun/

31/03/2015 www.pdf-archive.com

#3 83%

Jednak sprawa prowadzona przez detektywa nie była zamknięta w związku z nagłym i nieprzyjemnym zejściem właściciela truchła leżącego pod nogami Malika.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/3/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

PortOberon v2 83%

Jednak sprawa prowadzona przez detektywa nie była zamknięta w związku z nagłym i nieprzyjemnym zejściem właściciela truchła leżącego pod nogami Malika.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/31/portoberon-v2/

31/08/2013 www.pdf-archive.com

nr2 77%

Całość wyglądała dosyć komicznie ale nie moja sprawa kto w jakie gusła wierzy...

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 74%

Sprawa jest rozwojowa, bo dotyczy fundamentów państwa polskiego, dotyczy poszanowania zasad konstytucyjnych, dotyczy niezawisłości władzy sądowniczej, dlatego należy śledzić dalszy rozwój wypadków.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

list 71%

Druga sprawa, którą porusza Pan w swym li ście, mówiąc szczerze, bardzo mnie zaciekawiła.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/list/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

wezwanie-do-zaplaty 71%

……………….….., dnia ………….……  (miejscowość, data)  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………          (dane wierzyciela)      …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………            (dane dłużnika)      W E Z W A N I E   D O   Z A P Ł A T Y    W  związku   z  nieuregulowaniem  przez  Państwa  płatności  wynikających   z  ……………..  …………………………………………………………………………………………....…………..  (okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta)    wzywam  do  zapłaty  kwoty  wynikającej  z  w/w  dokumentu/ów  tj. …………….. zł w terminie …..…  dni od otrzymania wezwania.    Proszę  o  przelanie  powyższej  kwoty  na  rachunek  bankowy  o  numerze:  …………………………………………………………………………………………………....………..    W  przypadku  nieuregulowania  długu  w  wyznaczonym  terminie  zostaną  naliczone  odsetki,  a  sprawa  zostanie  skierowana  do  sądu,  jednocześnie  narażając  Państwa  na  dodatkowe  koszty  związane z postępowaniem procesowym.    Z poważaniem    ……………………..………………..  (imię i nazwisko wysyłającego wezwanie)    ………………………  (podpis) 

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wezwanie-do-zaplaty/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

odszkodowanie 71%

W przypadku niewypłacenia tej kwoty sprawa zostanie przekierowana do sądu okręgowego gdzie (wraz ze świadkiem zdarzenia) dodatkowo będę żądał wypłacenia mi powyższej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz obciążeniem Pana kosztami sądowymi, a ponadto do ponoszenia kosztów leczenia rehabilitacyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/odszkodowanie/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

Rozdział 2. Kojot 70%

— Zachariasz musiał iść do swojego doktorka, jakaś ważniejsza sprawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-2-kojot/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 69%

Aby stad się oskarżycielem posiłkowym, pokrzywdzony musi złożyd oświadczenie do sądu, w którym będzie toczyd się sprawa, iż będzie działał w takim właśnie charakterze.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

KING OF THE CHRZAN 2016 68%

Ogólnie sprawa jest prosta.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/king-of-the-chrzan-2016/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Owned 106-106 64%

- To nie jest sprawa ministerialna, Potter.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/21/owned-106-106/

21/09/2014 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 64%

argumenty, udane – formalnie ma nastawienie wówczas wtedy katoliczką/katolikiem, istnieje wystarczy liberalne), wielka trochę ale jest szuka, szansa, że poczekać, by sprawdzić, jak się sprawa rozwija.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

Huntley's Restaurant 63%

Po niecałym kwartale odbyła się sprawa o podział spadku po zmarłym Huntleyu, który zadłużył się nieco w banku, biorąc kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/huntley-s-restaurant/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 61%

Sprawa członkowstwa w PTA – liczba członków i ustalenie strategii przepływu informacji między Oddziałami a Zarządem Głównym PTA (ref.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

Wniosek 61%

Cena za 1kg Mleka UHT Rok 2010 1,75zł Rok 2011 1,85zł Różnica (%) +6% Cena za 1kg Masła Rok 2010 14,45zł Cena za 1kg kiełbasy toruoskiej Rok 2011 16,30zł Rok 2010 9,27zł Różnica (%) +13% Rok 2011 10,14zł Różnica (%) +9,5% Jeśli chodzi o ceny sprzedaży pieczywa przez piekarnię do sklepów spożywczych, sprawa wygląda następująco (podane ceny są cenami netto):

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 58%

dookoła języka polskiego Janusza Stanisława Pasierba i niemieckiego oraz Stanisława Grochowiaka dyskusja 13.20-13.40 13.45-14.30 mgr Filip Materkowski (URz) „Nic się nie chce zacząć, może się już zaczęło” – próba syntezy zmian w paradygmacie poezji polskiej ostatniej dekady XX wieku mgr Elżbieta Binczycka (UJ) Postkolonializm a sprawa polska sala 541 prow.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

poradnik sam slowacja 2016 57%

W przypadku gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, kara może sięgnąć nawet 5.000 euro.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/poradnik-sam-slowacja-2016/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

rozkaz-jezowa-ocena 57%

Inna sprawa z załącznikiem opatrzonym gryfem „ściśle tajne” o zaostrzonym reżymie „chronić jak szyfr”.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/22/rozkaz-jezowa-ocena/

22/01/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 57%

Można zgodzić się z Sądem Rejonowym , że przedmiot sprawy cechuje pewna wartość czy doniosłość społeczna, jednak nie sposób podzielić stanowiska Sądu Rejonowego, że jest to sprawa na tyle skomplikowana, by uzasadniało to rozpoznanie jej w I instancji przez Sąd Okręgowy.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com