Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sprawie»:


Total: 200 results - 0.024 seconds

III C 170 16 100%

(postanowienie k.696) W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd Rejonowy wskazał, że w sprawie występują zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, co przy społecznej doniosłości kwestii wyważenia interesów konsumentów oraz precedensowym charakterze sprawy, co uzasadnia rozpoznawanie jej przez Sąd Okręgowy, w drodze wyjątku statuowanego normą wynikającą z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 98%

Oświadczenie Pana Sebastiana Nadolskiego w sprawie znęcania się nad dzieckiem przez byłą partnerkę (art.207 § 1 kk – z opisu możliwe jest wyczerpanie też znamion § 2) jak również opis działania różnych powołanych do interweniowania w takich i podobnych sprawach instytucji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 98%

Oświadczenie Pana Sebastiana Nadolskiego w sprawie znęcania się nad dzieckiem przez byłą partnerkę (art.207 § 1 kk – z opisu możliwe jest wyczerpanie też znamion § 2) jak również opis działania różnych powołanych do interweniowania w takich i podobnych sprawach instytucji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 98%

SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Płyta2 (2) 96%

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133), c.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/p-yta2-2/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 94%

21 stycznia 2016-ego roku ogłosił ogólnopolską zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie przyjęcia imigrantów.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 93%

poprzez wytoczenie powództwa, zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie na Pana wniosek pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 92%

Nie zachodzą nadto w tej sprawie łączne przesłanki zawarte w art.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 90%

w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 84%

S., albowiem okoliczności, na które miał on być przeprowadzony nie miały znaczenia dla rozpoznania istoty sprawy, zaś zgromadzone w aktach sprawy dokumenty stanowiły wystarczającą podstawę do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 7 (14-21kwietnia) 84%

Możliwe, że to kaczka dziennikarska, dlatego powstrzymamy się przed komentarzami do czasu ogłoszenia oficjalnych wiadomości w tej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/21/tygodnik-united-nr-7-14-21kwietnia/

21/04/2014 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 84%

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria Na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 84%

NTA miał zarządzać w sprawie orzeczeń i zarządzeń (obecne decyzje administracyjne) przed administracją rządową i samorządową.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 83%

M., przeprowadzając rozmowy nie tylko w sprawie kredytu mieszkaniowego, ale i innych zobowiązań wobec Banku, wynikających z tytułu karty kredytowej oraz z umowy pożyczki /zeznania powoda R.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Jezus do dusz2 83%

«Ty się tym zajmij», oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę Cię i poprowadzę.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/24/jezus-do-dusz2/

24/09/2017 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 82%

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Hasło DUMEL wyniki 81%

Wyniki konkursu na hasło 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/has-o-dumel-wyniki/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 81%

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 80%

Imię nazwisko matki Imię nazwisko ojca Adres Nazwa i adres placówki medycznej WNIOSEK W SPRAWIE ŻĄDANIA PODPISANIA OŚWIADCZENIA O ODMOWIE WYKONANIA ZABIEGU MEDYCZNEGO Szanowni Państwo, W nawiązaniu do pisma (znak, data) zapewniam, ze zostałam poinformowana o obowiązkowych szczepieniach i zamierzam je wykonać we właściwym terminie, zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 80%

wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie I Nc 1028/16, w którym uwzględnił powództwo.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 80%

niedawną, po wyroku Trybunału w sprawie uboju rytualnego, gdy stwierdził, że wolność religii nie powinna podlegać ograniczeniom, i wcześniejszą, gdy do premiera Tuska powiedział publicznie:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

Pismo ws. murawy 78%

Z wielkim niepokojem kibice Polonii przyjęli informacje o braku postępów w sprawie wymiany murawy na obiekcie przy Konwiktorskiej 6.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/15/pismo-ws-murawy/

15/06/2011 www.pdf-archive.com

NN 5 78%

Zadora nie zabrała głosu w tej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/11/nn-5/

11/04/2012 www.pdf-archive.com

list 1 78%

Do znamienitego Hetmana Witolda Aleksandra Sachowicza, dowódcy Armii Zachód.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/31/list-1/

31/08/2012 www.pdf-archive.com