Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «spremeni»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Snov Od NSAV 100%

Spremeni Besedilo: ... onclick="spremeni('prvi')">

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/snov-od-nsav/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 60%

Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po tem zakonu revidirano, ga mora v dveh tednih po sprejetju letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z določbami 57.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com