PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 12 August at 16:14 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «srbiji»:


Total: 15 results - 0.018 seconds

OCDsektorSrbija2011 100%

ISBN 978-86-7408-056-6 Procena stanja u sektoru organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji [Septembar, 2011.] 1 Izdavač:

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/ocdsektorsrbija2011/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

MedijiSRB2 96%

- Vesti Ko kontroli!e medije u Srbiji (1):

https://www.pdf-archive.com/2011/10/27/medijisrb2/

27/10/2011 www.pdf-archive.com

Adresar Restaurants in Serbia- MEDIA KIT ponuda I 92%

WINE ART“ i „Ambasadori dobre usluge“ PREPORUČUJU 50 odabranih restorana u Srbiji U sklopu promotivnih aktivnosti povodom izlaska prvog broja inoviranog, redizajniranog magazina „Gastro art“ pod novim nazivom „GASTRO &

https://www.pdf-archive.com/2011/07/15/adresar-restaurants-in-serbia-media-kit-ponuda-i/

15/07/2011 www.pdf-archive.com

SDUNewsletter 92%

+381-11-2438-316, ​info@sdu.org.rs​, ​sdu.srbija@gmail.com Kako na ovo burno političko proleće u Srbiji gledamo mi iz Socijaldemokratske unije?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/sdunewsletter/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

sljiva rad 4 84%

Srbiji. ... Srbiji. Uvezeno iz R.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/22/sljiva-rad-4/

22/11/2016 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 75%

Rothschildi u Srbiji Novi kralj u Srbiji nastupa u više traka, pomoću kojih nastoji da zauzme rudarske bazene, energetiku, prehrambenu industriju, medijsko tržište...U prvoj traci se nalazi, već duže vrijeme usidreni, George Soroš, koji predstavlja krucijalnu polugu ekspanzije Rothschildovih ka istoku i prvi eksponent Nathana Rothschilda u Srbiji.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

Direktor produkcije 67%

      VII stepen stručne spreme (Filmska i TV produkcija) Naglašena kreativnost, organizacione i rukovodeće sposobnosti Sposobnost određivanja prioriteta i rada na efikasan način i pod pritiskom Poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja TV programa, pružanja i prenosa audiovizuelnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektronskih publikacija Poznavanje medijskog spektra u Srbiji, regionu i šire Najmanje 7 godina radnog iskustva na televiziji ili u produkcijskoj kući i najmanje 3 godine radnog iskustva na poziciji Direktora produkcije Opis posla:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/15/direktor-produkcije/

15/12/2015 www.pdf-archive.com

KRST ili HLEB 60%

Beograd, 7525 od postanka sveta 4 Uvod Kwiga koja je pred nama predstavqa zbir tekstova koji su napisani na temu novih tehnologija identifikacije li~nosti i biometrije u Srbiji, Rusiji, Abhaziji, Gruziji, Gr~koj (na Svetoj Gori Atonskoj).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/krst-ili-hleb/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

borko 59%

Srbiji je potrebna prava levica ali nisi uspeo da ubediš ljude da si ti pravi čovek koje će je voditi, ako si već izabrao taj put idi do kraja i ubedi ih.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/borko/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

3523nap05 57%

To je bio jedan od razloga za{to je ova nevladina organizacija u saradwi sa MUP-om i Misijom OEBS-a u Srbiji pristupila organizaciji deset okruglih stolova {irom zemqe, po- sve}enih me|usektorskoj saradwi policije, centara za socijalni rad i udru`ewa gra|ana radi re{avawa problema LGBT osoba i wihovih porodica.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Rad za kongres -konacna verzija 49%

Srbiji je propranolol registrovan samo u formi neobloženih tableta sa trenutnim oslobađanjem u dozi od 40 mg.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/rad-za-kongres-konacna-verzija/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

Family Tree Delalic 45%

Alija, oženjen sa Kopčićkom služio je u Turskom askeru (pješadija) kao aktivan vojnik te za vrijeme bune u Srbiji je ubijen - nestao.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/16/family-tree-delalic/

16/05/2014 www.pdf-archive.com

PLAN 44%

6).Da bi BH Airlines privukao stranog partnera potrebno je da stanu na noge i da drzava u tome maksimalno ucestvuje kao sto je to slucaj u susjednoj Srbiji kad je uspostavljena Air Serbia od bivseg Jat Airways-a.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

Hrono - zdrava ishrana 44%

Registrovan je u Srbiji 2009.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/20/hrono-zdrava-ishrana/

20/08/2014 www.pdf-archive.com

RazotkrivanjeCeceRaznatovic 43%

vila u Ljutice Bogdana 3 od 700 kvadrata sa bazenom, vila na Kipru, tri skupocijena automobila, više računa u bankama u Srbiji i inostranstvu sa neutvrđenim iznosima te FK Obilić.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/22/razotkrivanjececeraznatovic/

22/08/2014 www.pdf-archive.com