Search


PDF Archive search engine
Last database update: 12 May at 17:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sredstava»:


Total: 12 results - 0.034 seconds

Blagajna 100%

Mevludin Mujakic Basic Hasana Senad Basic Hasana Suad Catic Elvir Catic Enes Cehic Adila Cehic Amil Cehic Elvis Cehic Mirhad Cehic Nermin Cufurovic Elvis Dautovic (Nurija) Ramiz Dautovic Adis Dautovic Adis -Diso Dautovic Edina Dautovic Emin Dautovic Emina (Ismetovca aganova) Dautovic Fatima Dautovic Fikret Dautovic Haris Dautovic Nedzad Dautovic Ramiz Dautovic Refik Familija Dudukovic Halilovic Jasmin Huskic Husein Kajtazovic Fikreta Keserovic Smail Murgic Amel Murgic (Fehim) Amir Murgic Enver Iznos u KM 97,00 50,00 300,00 50,00 30,00 20,00 100,00 30,00 50,00 100,00 20,00 100,00 19,40 38,80 19,40 20,00 20,00 50,00 50,00 100,00 10,00 20,00 30,00 100,00 20,00 50,00 25,00 38,80 38,80 50,00 20,00 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Murgic Esad Murgic Naser Murgic Nijaz Murgic Rasim Murgic Rifet Murgic Senad Murgic Smail Murgic Vahid Ogresevic Mustafa Okanovic Dzevad Okanovic Omer Okanovic Samir Okanovic Sebastijan Okanovic Serif Rizvic Denis Sabanagic Merim Sabanagic Mirsad Tabakovic Dervisa 19,40 50,00 100,00 19,40 38,80 100,00 50,00 38,80 20,00 50,00 50,00 97,00 50,00 50,00 20,00 38,80 200,00 20,00 Banana (dva kartona) 6 x Fanta, 6 x Senzacija, 36 x Vocni sok tetrapak 50 Dautovic Kadir 51 Emin Đogić Ukupno priliva sredstava 2679,40 R.Br.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/27/blagajna/

27/06/2017 www.pdf-archive.com

CT Udruženje 96%

Opća bolnica Tešanj nije u mogućnosti da sama finansira kupovinu ovog aparata iz svojih redovnih sredstava zbog čega smo se obratili Udruženju privrednika Biznis Centar Jelah-Tešanj, znajući da smo i prethodnih godina imali podršku privrednika i preduzeća, kao i Općina naše regije prilikom nabavke nove opreme i opremanja bolnice.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/ct-udru-enje/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

02 87%

''Temeljem naloga Op}inskog suda u [irokom Brijegu policijski slu`benici PU [iroki Brijeg u ~etvrtak su izvr{ili pretragu obiteljske ku}e u mjestu Ljuti Dolac, a prona|ena je ve}a koli~ina streljiva, oru`ja i min sko-ek splo zi vnih sredstava'', rekao je glasnogovornik MUP-a ZH@ Damir ^utura.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 85%

Ona je istakla da se rad igraonica od marta do juna finansira od sredstava koja obezbje|uje Javni fond za dje~ju za{titu, a vrti} je vlastitim sredstvima opremio prostor i sve ostalo {to je neophodno za normalno funkcionisanje i rad u igraonicama.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

PREZENTACIJA 2012 72%

prikupljanjem, obrađivanjem, plasiranjem i razmenom informacija , korišćenjem svih raspoloživih sredstava javnog komuniciranja, o postojećim i potencijalnim projektima i inicijativama od značaja.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/prezentacija-2012/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

borko 70%

Njegov motiv je bio da se vrati na funkciju i da im vrati milo za drago, uz sebe je privukao i jednog jakog poljoprivrednika koji je za svoje angažovanje planirao povraćaj uloženih sredstava pride ko zna šta.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/borko/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

Predavanje-15 69%

Postojanje standarda znatno olakšava održavanje uz manje angažovanje sredstava a od koristi je i brodogradilištima jer smanjuje cijenu gradnje a istovemeno je i ubrzava.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-15/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Istinaoistini 60%

ja, Zoran Adžić, nisam odredio svoju platu, nisam zavlačio ruku u tuđe fondove (niti sam hteo, niti sam mogao), nisam odlučivao o raspodeli sredstava.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/27/istinaoistini/

27/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 3 52%

Za sve smo osigurali najveci dio sredstava."

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-3/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 51%

Kompanije i korporacije "RIT Capital", "Atticus Capital", "JNR Limited", "NM Rothschild", "Vanco", "Trigranit", "British Petroleum", Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 5 48%

Grad Slatina uskoro trcba dobiti sloi list tako da i tal dio linancijskih sredstava nedemo dobiti.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-5/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

3523nap05 45%

Novim „Zakonom o finansirawu lokalnih samouprava” smawuju se sredstva lokalnim samoupravama i daje mogu}nost premijeru i ministrima da iz buxetskih sredstava daju novac pojedinim gradona~elnicima i op{tinama koje smatraju podobnim, navodi se u saop{tewu vaqevskog odbora „Dosta je bilo”.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com