Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sredstev»:


Total: 7 results - 0.006 seconds

Zapisnik Vlada RS MO Lj 230713 1 100%

15.9.2013 Mitja Valie",Direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobraievanje, znanost in Sport Marko Kolenc, vodja Oddelka za Sport MOL se prijavi na javni razpis za porabo evropskih sredstev za sofinanciranje objektov, ki so nacionalnega pomena (gimnastieni center Cerar, Pegan, Petkov§ek, PGC Ilirija,...).

https://www.pdf-archive.com/2013/10/05/zapisnik-vlada-rs-mo-lj-230713-1/

05/10/2013 www.pdf-archive.com

PRIJAVNICA 98%

nezgoda) odpovedo udeležbo se del vplačanih sredstev vrne.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/14/prijavnica/

14/05/2017 www.pdf-archive.com

obrazec 77%

Vračilo plačila se opravi z uporabo istih plačilnih sredstev, kot jih je potrošnik uporabil za prvotni pravni posel, razen če je izrecno soglašal z drugačnim plačilnim sredstvom;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/obrazec/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 53%

(5) Statut lahko omogoči delničarjem možnost za pošiljanje zahteve iz tretjega odstavka tega člena tudi z uporabo elektronskih sredstev.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

URN-NBN-SI-DOC-5SPWCEQU 15 43%

Pa še oni »padalci« pri Vulkanizaciji izsiljujejo pred­ nost.« Vinko elegantno maha z rokami ter »uživa« sre­ di divjega plesa vseh mo­ gočih prevoznih sredstev.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/urn-nbn-si-doc-5spwcequ-15/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

PRAVILNIK PITBIKE SLO 2014 41%

Štartna procedura 20 minut pred štartom  odpre se čakalna cona  vozniki si lahko pripravijo štartna mesta brez uporabe mehanskih sredstev 10 minut pred štartom  pokaţe se tabla 10 minut  vhod v predštartni prostor se zapre  motorji voznikov morajo biti v predštartnem prostoru  kazen za prepozen prihod v predštartni prostor je izključitev iz te voţnje (voznik ne sme na štart) 5

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/pravilnik-pitbike-slo-2014/

28/02/2014 www.pdf-archive.com