Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 February at 05:00 - Around 75000 files indexed.


Show results per page

Results for «stabilit»:


Total: 49 results - 0.05 seconds

File0882.PDF 94%

Minim ntrebare Stabilit M i n i m intrebare Stabilit 6 I 1 2 4 5 o n 7 I TOTAL 6 Semnitura cand d,u, ffi dk ffi 1:r:rr*:* C*nstar'ta S ruacdeeaav' a C l u i - l r i a p o c a .

https://www.pdf-archive.com/2013/08/21/file0882/

21/08/2013 www.pdf-archive.com

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 94%

d) au depus dosarul de concurs in termenul limit[ de depunere, stabilit in anunlul de parlicipare.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

Ord+72 92%

123/2012 Medie tensiune — MT Tensiune cuprinsă în intervalul 1—110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV Mijloc fix Orice imobilizare corporală sau necorporală deținută pentru a fi utilizată în prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative, care are o durată normală de utilizare mai mare de un an și, cu excepția grupurilor de măsurare, o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului Necesar de fond de rulment (NFRR) Suma de bani aferentă finanțării creditelor pe termen scurt contractate pentru desfășurarea serviciului de distribuție a energiei electrice Operator de distribuție (OD) Persoană juridică, titulară a licenței de distribuție a energiei electrice, care deține o rețea electrică de distribuție pe care o exploatează, întreține, modernizează, dezvoltă și care deține concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/06/ord-72/

06/11/2013 www.pdf-archive.com

Contract cadru pt util servN 92%

I OBIECTUL CONTRACTULUI I.1 În conformitate cu termenii prezentului Contract, MOBILPAY consimte să furnizeze pentru PARTENER serviciile prevăzute în secţiunea I.2 de mai jos („Serviciile”) în schimbul Comisionului stabilit de comun acord în Anexele alăturate care fac parte integrantă din prezentul Contract.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/31/contract-cadru-pt-util-servn/

31/01/2018 www.pdf-archive.com

PCM1-14 77%

La partie II introduit les outils th´eoriques qui se sp´ecialisent dans la partie III pour montrer en partie IV le crit`ere de Routh-Hurwitz pour la stabilit´e des polynˆomes unitaires de degr´e 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/pcm1-14/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

2018-000272-2.PDF 75%

COMUNE DI LIMONE Protocollo/Segreteria:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/03/2018-000272-2/

03/03/2018 www.pdf-archive.com

2018-000270-3.PDF 74%

COMUNE DI LIMONE Protocollo/Segreteria:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/03/2018-000270-3/

03/03/2018 www.pdf-archive.com

Gazeta de Satu Mare numarul 9 68%

Coica a „uitat” de datoriile lui Ţânţaş Raportul Curţii de conturi a mai stabilit drept ilegală neîncasarea redevenţei din profit pentru ştrandul municipal de la societatea Beny Alex, deţinută de milionarul oşan Vasile Ţânţaş, dar şi că funcţionarii nu au stabilit, nici calculat, nici înregistrat şi nici încasat la buget taxa în valoare totală de 81.688 de lei (71.875 lei debit şi 9.821 lei majorările aferente) pentru terenul concesionat (ştrandul municipal), situaţie care se pelungeşte, potrivit auditului, şi în 2013.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/18/gazeta-de-satu-mare-numarul-9/

18/09/2013 www.pdf-archive.com

Contract de credit - Prelungire cu majorare - Overdraft 66%

In situatia in care creditul se afla in perioada de derulare ca urmare a prelungirii automate pe un termen de 12 luni, astfel cum era prevazut in contract anterior semnarii prezentului act aditional, partile convin ca perioada de prelungire a duratei creditului in derulare se reduce la un termen de 6 luni, in conditiile prevazute mai sus la prezentul pct (ii), stabilit de la data ultimei scadente calculate conform contractului.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/contract-de-credit-prelungire-cu-majorare-overdraft/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

RegulamentSTS2015 61%

Să respecte programul de repetiţii si de conferinţe de presă stabilit de către SiSC.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/05/regulamentsts2015-1/

05/03/2015 www.pdf-archive.com

come cambia la cost (1) 57%

Come cambia la Costituzione Costituzione:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/come-cambia-la-cost-1/

05/11/2016 www.pdf-archive.com