Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 May at 06:48 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stambenih»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

DRAGOVOLJCI bilten 100%

Uz prometna čvorišta na rubu grada položene su poslovne zone, a istovremeno gradska jezgra ostala je sačuvana za ulaganja u čitavu lepezu turističko uslužnih, stambenih i sportsko rekreacijskih mogućnosti razvoja.  21.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 90%

Fond stanovanja RS OP[TINI PRIJEDOR ODOBRENA KREDITNA SREDSTVA OD 500.000 KM PRIJEDOR - Fond stanovanja Republike Srpske odobrio je op{tini Prijedor kreditna sredstva od 500.000 KM za rje{avanje stambenih problema socijalnih kategorija stanovni{tva.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com