Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «statutu»:


Total: 31 results - 0.027 seconds

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 100%

[Podstawy prawne działania fundacji] Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

STATUT 85%

ustawy o sporcie i ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 81%

3 Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (§31 pkt.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 80%

zm.) , innych ustaw oraz niniejszego statutu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

statut 77%

OKSW został utworzony na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 73%

Tekst Statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Przyszłość” w Toruniu został opracowany na podstawie:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 73%

BINOWO, kod 74-106, poczta BINOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 14.09.2002 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelislawiec 72%

RS/132598/4/20150706080737 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KARBOWSKI 2.Imiona PAWEŁ 3.Numer PESEL/REGON 82092309911 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RUSINEK 2.Imiona TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 75121809298 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SARNOWSKI 2.Imiona SEBASTIAN 3.Numer PESEL/REGON 77072902033 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelislawiec/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 osp czarnowo 72%

RS/120135/4/20150706080607 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTWO GRYFIŃSKIE Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIURZYŃSKI 2.Imiona JERZY 3.Numer PESEL/REGON 61022501113 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁUSZCZEWSKI 2.Imiona MIROSŁAW 3.Numer PESEL/REGON 60100411351 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma OLSZEWSKI 2.Imiona DARIUSZ MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON 69122703972 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES - NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARYŁA Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-osp-czarnowo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k osp kolbacz 71%

KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 21.04.1992R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-osp-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelewo 70%

ŻELEWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 19.04.1993R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelewo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Formularz rejestracyjny dla członków PL (1) 63%

  na  poziomie   ............................) W Holandii mieszkam od Po studiach mam plan 2011 wrócić   do  Polski zostać   w  Holandii   na  stałe jeszcze   nie   zdecydowałem/łam Oświadczam,   że   zapoznałem/łam     się  z  treścią  statutu  stowarzyszenia  PL-Student-NL oraz aneksem, dołączonym   do   formularza   registracyjnego i   zgadzam   się   z   zawartymi   w   obu   dokumentach warunkami.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/07/formularz-rejestracyjny-dla-cz-onk-w-pl-1/

07/02/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 63%

ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów związanych z procedurą działalności klubu i jego statutu – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 63%

zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Cisownicy oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w celu prezentowania statutowych działań placówki (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 61%

Podobnie w sytuacji, gdy przez któregoś z kandydatów zostaną złamane zasady statutu szkolnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 56%

BINOWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 6 GRUDNIA 2014 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k konwersi 55%

KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 03 LIPCA 2008R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k stowarzyszenie kolbacz 54%

KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 31.05.2003 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-stowarzyszenie-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 53%

RS/231985/3/20150706080848 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM SKARBNIK) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ADRABIŃSKI 2.Imiona BOGDAN MAREK 3.Numer PESEL/REGON 59121900098 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KWIATKOWSKI 2.Imiona PIOTR 3.Numer PESEL/REGON 70032902771 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICE - PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARSKI 2.Imiona ANDRZEJ WITOLD 3.Numer PESEL/REGON 55050315790 4.Numer KRS **** Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k spichlerz 53%

KOŁBACZ, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 18 LUTEGO 2009 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-spichlerz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 binowo golf 53%

RS/126093/3/20150706080700 statutu 2 23.03.2010 R., ZMIENIONO STATUT:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-binowo-golf/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 polski zwiazek pol golfowych 53%

BINOWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 28 LUTEGO 2012 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-polski-zwiazek-pol-golfowych/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k zootechnik 52%

KOŁBACZ, kod 74-106, poczta KOŁBACZ, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Brak wpisów Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 4 CZERWCA 2007 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-zootechnik/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

r4 51%

2 statutu AP. 2. Celem działania Supermoto jest:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 51%

§3 Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com