Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stopy»:


Total: 48 results - 0.077 seconds

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 100%

Zgodnie z § 6 pkt 2 umowy pożyczka była oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej składającej się ze stałej w okresie kredytowania marży Banku oraz aktualnej w danym kwartale stopy bazowej, ogłaszanej w Tabeli obowiązującej w Banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 98%

strony podpisały aneks nr (...) do Umowy, na mocy którego strony ustaliły, że oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi 2,83 plus 1,00 punku procentowego w okresie ubezpieczenia kredytu, a marża banku wynosi 2,30% zaś wysokość zmiennej stopy procentowej równa jest stawce bazowej LIBOR 3M z dnia 29 stycznia 2009 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 92%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

makro-sciaga 88%

o mniejsza wrażliwośd popytu na pieniądz (L) na zmiany stopy procentowej o większa wrażliwośd popytu inwestycyjnego na stopę procentową o większy mnożnik o mniejsza wrażliwośd dochodowa popytu na pieniądz (L) W skrajnym przypadku klasycznym, w którym LM jest pionowa, zmiany poziomu cen mają duży wpływ na poziom dochodu i wydatków.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/makro-sciaga/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 87%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 86%

- kwoty 81 140,55 zł z umownymi odsetkami w wysokości 6,52 % rocznie (nie więcej jednak niż czterokrotność stopy lombardowej NBP) od dn.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 84%

1-3 umowy kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 3,96500 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez (…)” (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 76%

Marża, o której mowa w § 8 ust.1 Umowy, stanowiąca składnik stopy procentowej została ustalona w oparciu o marżę standardową, z uwzględnieniem postanowień ustępu 2 ( § 11 a ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 76%

Powodowie w dniu 17 czerwca 2008 roku złożyli oświadczenie, iż dokonali wyboru oferty kredytu w złotych indeksowanego do waluty obcej mając pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami indeksowanymi do waluty obcej, a nadto że zostali poinformowani przez pracownika banku o ryzyku i skutkach wynikających ze zmiennej stopy procentowej oraz zmiany kursów oraz tego, że każda zmiana kursu walutowego oraz stopy procentowej będzie miała wpływ na wysokość zaciągniętego przez nich kredytu oraz wpłynie na wysokość rat kapitałowo – odsetkowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 75%

Stopa procentowa wynosić miała sumę stopy referencyjnej LIBOR 3M i marży w wysokości 2,05% (§ 3).

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 75%

24-29) W myśl § 3 umowy, kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4,71833% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 75%

Przed złożeniem wniosku przeprowadzał szczegółową rozmowę z doradcą kredytowym, który przedstawiał mu informacje na temat oferty, warunków kredytu, okresu kredytowania, marży Banku, stopy procentowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 74%

1-3 umowy kredyt miał być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4.24667 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 69%

podpisał informację dla wnioskodawców ubiegających się o produkty hipoteczne indeksowane kursem waluty obcej, oparte na zmiennej stopie procentowej, gdzie wskazano na ryzyko zmiany kursów walut oraz zamieszczono przykład wpływu zmiany stopy procentowej oraz kursu waluty na wysokość raty kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

#7 67%

Biegła, nie zważając na zmęczenie, na stopy, które ranił piasek, na całą absurdalność tej sytuacji.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/7/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 66%

Koszty kredytu Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do umowy kredytowej 19.00 % rocznie Miesięczna stopa oprocentowania:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

KIANO ELEGANCE 4dot5 piguła 65%

Elegance 4.5 został stworzony z wysokiej jakości lakierowanego białego plastiku, który w połączeniu ze złotą metalową ramkę wykonaną ze stopy cynku zwiększa wytrzymałość całego urządzenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/21/kiano-elegance-4dot5-pigu-a/

21/09/2016 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 64%

Sąd Okręgowy wskazał, że sposób określania przez banki warunków zmiany stopy procentowej kredytu powinien podlegać ocenie z punktu widzenia naruszenia interesów konsumenta i podzielił stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyroku z 14 maja 2015 r., II CSK 768/14.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 63%

"Wzrost krajowej stopy procentowej czyni depozyty w walucie krajowej bardziej dochodowymi".

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 62%

Kredyt oprocentowany byl według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia Umowy wynosiła 4,28 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 61%

1 umowy strony postanowiły, że kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4,09833% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

bajkoweserce (2) 60%

Chmury leniwie płynęły po niebie, niekiedy przysłaniając Słońce. Kot, do tej pory wygrzewający  się  w  porannych  promieniach,  teraz  poderwał  się  z  krzesła,  stojącego  na  werandzie  leśnego  domku.  Z  chatki wybiegła drobna postać okryta peleryną. Skacząc na jednej nodze, zakładała but, który zsunął się jej  ze stopy podczas skoku przez schodki. Kot wrócił do drzemki, niezainteresowany postacią, która biegła co  tchu przez leśne dróżki. Znowu to samo – mruczała dziewczyna – znowu jestem spóźniona.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/29/bajkoweserce-2/

29/06/2017 www.pdf-archive.com

assistant 4154616363 1681045784 0 57%

marca 2014 Author Title Series Bradfordová, Taylor Barbara Víťazstvo lásky prečítané Bramptonová, Sally Nádherný žiaľ prečítané Brndiarová, Biela Eva Sila lásky prečítané Brown, Dan Digitálna pevnosť prečítané Brown, Dan Stratený symbol prečítané Brown, Dan Bod klamu prečítané Brown, Sandra Čakanie na lásku prečítané Brown, Sandra V zajatí citov prečítané Brown, Sandra Osudové puto prečítané Brown, Sandra Zvláštny utorok prečítané Brown, Sandra Stretnúť šťastie prečítané Brown, Sandra Stretúť svoj sen prečítané Brown, Sandra Láska na druhý pohľad prečítané Brown, Sandra Závisť prečítané Brown, Sandra Odrazená strela prečítané Brown, Sandra Prokurátorka Alex prečítané Brown, Sandra Špinavá hra prečítané Brownová, Sandra Posledné interview prečítané Buchanová, Elizabeth Druhá manželka prečítané Burrowesová, Grace Načúvaj môjmu srdcu prečítané Byrneová, Lorna Anjeli v mojich vlasoch prečítané Cacheé, Josef Korunu skladám z unavenej hlavy prečítané Cantrellová, Rebecca Stopy dymu prečítané Carcaterra, Lorenzo Gangster prečítané Carell, J.L.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/assistant-4154616363-1681045784-0/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 56%

Podkreśliła, że ekwiwalentem udostępnienia kapitału w CHF jest zobowiązanie do spłaty odsetek wyliczonych według stopy referencyjnej właściwej dla CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com