Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 05:08 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stowarzyszenia»:


Total: 50 results - 0.059 seconds

List otwarty 100%

Janusz Januszewski - przywódca strajku w sierpniu 1980 roku w PKS Oświęcim, współzałożyciel „S”, członek prezydium i Zarządu Regionalnego „Podbeskidzie”, internowany, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Oświęcim Andrzej Rozpłochowski - przywódca strajku i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego w roku 1980 w Hucie „Katowice” oraz członek KKP i KK „S” w latach 1980 – 1981, więzień stanu wojennego (3 lata więzienia), w 1990 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta” przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Krzyżem Wolności i Solidarności Janusz Olewiński - więzień polityczny, pobity w obozie internowanych w Kwidzynie, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz Krzyżem Wolności i Solidarności dr inż.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 98%

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NADBUŻAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ‘’PRZYJAZNE MIERZWICE’’ Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Nadbużańskiego Stowarzyszenia ‘’Przyjazne Mierzwice’’ z siedzibą w Starych Mierzwicach, w charakterze członka zwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

wniosek 91%

(miejscowość, data) Zarząd Stowarzyszenia (...) (Adres) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (nazwa, siedziba), ZWANEGO DALEJ ,,STOWARZYSZENIEM” (Uprawniony wnioskodawca/y) (reprezentowany/i przez...) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (...), z siedzibą w (...), przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

Beton1 89%

Na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia widać dokładnie, zaznaczyliśmy tylko co ważniejsze i ciekawsze sprawy ( bo tak jest zawsze, gdybyśmy zamieszczali wszystko po kolei co robili nasi ludzie strony by zabrakło a widz by usnął ).

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

1k spichlerz 82%

RS/331749/1/20150706081004 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ WSPÓLNIE PREZES STOWARZYSZENIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-spichlerz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 79%

STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE Wolska 60 01-134 Warszawa W imieniu członków Stowarzyszenia „ANIMALI LEX” chciałbym pogratulować Państwu stworzenia pierwszego w naszym kraju Centrum Zdrowia Zwierząt imienia Matusza Jakuba Jandy.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

Formularz rejestracyjny dla członków PL (1) 76%

Formularz   registracyjny   dla   członków   PL-Student-NL Wypełnienie   formularza  oraz  jego  przekazanie  sekretarzowi  stowarzyszenia   jest  warunkiem  przyjecia  do  klubu.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/07/formularz-rejestracyjny-dla-cz-onk-w-pl-1/

07/02/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 76%

0000071073 Członek stowarzyszenia: ... 0000071073 Członek stowarzyszenia:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

karta zgłoszenia -maj Warszawa 76%

w godzinach 10.00 – 15.00 Organizator – Polskie Stowarzyszenie Dalton Prelegenci – konsultanci Polskiego Stowarzyszenia Dalton:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karta-zg-oszenia-maj-warszawa/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

1k zootechnik 76%

RS/290187/1/20150706080918 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA GRYFIŃSKI Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DECYZJE W SPRAWIE NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA PODEJMUJE ZARZĄD.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-zootechnik/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Siec 74%

Klasztorna 8 52-234 Wrocław Telefon komórkowy 533601444 2.4 Rodzaj Wnioskodawcy Forma prawna Data rejestracji stowarzyszenie 30/12/2009 2.5 Charakterystyka Wnioskodawcy 2.5.1 Opis Wnioskodawcy (maksymalnie 3 600 znaków) KRÓTKA HISTORIA STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie „Więcej Demokracji” (SWD) wpis do KRS z dn.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 70%

RS/548160/3/20150706081045 Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI BINOWA ORAZ ROZWOJU BINOWA.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Pocztówka z Nepalu 69%

Cała reszta zostanie przekazana na konto Stowarzyszenia (Bank Zachodni WBK S.A., numer rachunku:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/regulamin-poczt-wka-z-nepalu/

03/05/2018 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 68%

RS/159984/2/20150706080800 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKI 2.Imiona SŁAWOMIR 3.Numer PESEL/REGON 62121800466 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STAŃSKA 2.Imiona ANNA MARIA 3.Numer PESEL/REGON 74072510103 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DO DZIAŁANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k stowarzyszenie kolbacz 68%

RS/179257/2/20150706080826 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAZURKIEWICZ 2.Imiona WŁADYSŁAW ROMAN 3.Numer PESEL/REGON 25071902917 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DOBURZYŃSKI 2.Imiona DARIUSZ PIOTR 3.Numer PESEL/REGON 63111000091 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WANIOWSKI 2.Imiona MARIAN ZBIGNIEW 3.Numer PESEL/REGON 48090808630 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD STOWARZYSZENIA 2.Sposób reprezentacji podmiotu W SPRAWACH FINANSOWYCH STOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-stowarzyszenie-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 60%

0000202772 APEL Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach zwraca się z prośbą o materialne wsparcie weterana opozycji antykomunistycznej Stanisława Karpika, którego całe mienie we wrześniu 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

zaproszenie PIERACKI WYSYLKA OK 59%

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Włodzimierz Borzęcki z ramienia Stowarzyszenia Kibiców Sandecji zapraszają ORGANIZATORZY:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/08/zaproszenie-pieracki-wysylka-ok/

08/06/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 59%

0000071073 Członek stowarzyszenia:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 59%

0000071073 Członek stowarzyszenia:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 59%

● 1 osoba - 280,00 zł/os ● 2 i więcej osób - 266,00 zł/os ● cena dla członków stowarzyszenia Dolnośląscy Pracodawcy – 200,00 zł/os !!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 59%

- 280,00 zł/os - 2 i więcej osób – 266, 00 zł/os - Cena dla członków stowarzyszenia Dolnośląscy Pracodawcy – 200 zł UWAGA:

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 59%

280,00 zł/os 2 i więcej osób – 266 zł/os Cena dla członków stowarzyszenia Dolnośląscy Pracodawcy – 250,00 zł/os !!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 59%

Deklaracja Członkowska nr __________ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia D D - M M - R R R R E-mail Rok studiów Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 59%

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem uczestnictwa w zlocie oraz deklaruję uiszczenie opłaty wpisowej na konto Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko **.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

regulamin 59%

Mateusz Gappa - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Agat” tel.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/regulamin/

03/07/2016 www.pdf-archive.com