Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «strany»:


Total: 70 results - 0.023 seconds

Hodnocení-kampaně-EP2014 v1.1 100%

Volební štáb se skládal ze šesti členů Pirátské strany a dvou externistů.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ep2014-v1-1/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 87%

Smlouva o účasti v průvodu §1 Smluvní strany 1.1.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Manual Astra 2011 sr 86%

Sadržaj Uvod .............................................. 2 Ukratko ..........................................

https://www.pdf-archive.com/2014/12/10/manual-astra-2011-sr/

10/12/2014 www.pdf-archive.com

svoboda hudba.md 86%

Návrh komercionalizace svobodné hudby Zpráva člena Pirátů Jakuba Michálek obsahující obchodní záměr určený republikovému výboru České pirátské strany.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/19/svoboda-hudba-md/

19/06/2014 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 83%

Zmluva (ďalej aj ako "Rezervácia") vzniká na základe rezervácie zo strany Klienta a jej akceptácie zo strany Hotela.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

PS---Zaverecna-zprava-o-kampani 82%

bylo předem naplánované turné po všech 14 krajích za účasti superleadera Ivana Bartoše spolu s dalšími kandidáty, kteří během měsíce května měli navštívit všechna krajská města a voličsky zajímavá místa v kraji  hlavním cílem bylo oslovit potenciální voliče České pirátské strany s důrazem na prvovoliče – nalákat je k volbám a obecně zvýšit povědomí o straně  další cíle:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/ps-zaverecna-zprava-o-kampani/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 80%

140-19767 (ďalej len „Podnikateľ“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Podnikateľom a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

FINA pravila 2017 - 2021 78%

FINA SWIMMING RULES FINA PRAVILA PLIVANJA (2017.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/fina-pravila-2017-2021/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 76%

Závěrečná ustanovení ~ní strany se tímto výslovně dohodly ve smyslu ustanovení ~ 262 odst.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 76%

Okrem finančnej podpory ponúkame našim štipendistom tiež • možnosť zapojiť sa do medzinárodnej siete štipendistov a absolventov štipendií KonradAdenauer-Stiftung, do ktorej dnes patrí už 14 000 osôb, • sprievodný program seminárov a možnosť organizovať vlastné semináre a akcie, • individuálnu podporu pri štúdiu a plánovaní budúcej kariéry zo strany referentov pre podporu zahraničných študentov a docentov na univerzitách a vysokých školách.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

ZOD C 1 12 2016 MK.PDF 75%

1 Zmluvné strany Objednávateľ:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/08/zod-c-1-12-2016-mk/

08/12/2016 www.pdf-archive.com

signdate 71%

Adam Novák, Schvalovatel, Karel, Schvalovatel pobočka Vývoj produktů a procesů spotřebního financování, Radlická 333/150, PRAHA 5, 15057     na straně jedné   a   pan/paní Radim Pavelka rodné číslo: 940803/0016 trvalý pobyt: Jílovská 17, Davle ­ Sázava, 25206, CZ (dále jen „Klient“) na straně druhé   ČSOB a Klient (dále společně též „smluvní strany“) uzavírají podle ustanovení občanského zákoníku a zákona o spotřebitelském úvěru     tuto Smlouvu o úvěru     Úvodní ustanovení   Smlouvu tvoří tyto části:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

232197 70%

Posuda za kuhanje u pari HR BA Napomena:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/04/232197/

04/10/2016 www.pdf-archive.com

64500-Kalousek knížečka 68%

Jak´ ysi dlouholet´ y Kalousk˚ uv pˇr´ıtel a kolega, kter´ y je poslancem a pˇr´ıznivcem – bez voleb legitimizovan´e – nov´e strany TOP 09, pˇrij´ım´a faleˇsnou nab´ıdku od novin´aˇre:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/64500-kalousek-kn-e-ka/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

ET-2014 9t 64%

Ak sa chceme na pracovnom trhu uplatniť, treba vyštudovať oblasť, o ktorú je zo strany zamestnávateľov záujem.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-9t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

EAK2010 L09 VentedBox 63%

– aktívnym zdrojom zvuku je reproduktor, vysielajúci akustickú energiu prednou stranou membrány – pasívnym zdrojom zvuku je basreflexový otvor (port, vent), ktorým sa vysiela časť akustickej energie zadnej strany membrány • Basreflex môže byť realizovaný ako:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/eak2010-l09-ventedbox/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Program ekskurzije v Basel 63%

Ekskurzija Basel 2016 – Okvirni program 21.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/08/program-ekskurzije-v-basel/

08/04/2016 www.pdf-archive.com