Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stroj»:


Total: 5 results - 0.008 seconds

tin-ukol3 100%

Turing˚ uv stroj reprezentuj´ıc´ı sˇc´ıt´an´ı dvou bin´arn´ıch ˇc´ısel.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

Evropa - družbenogeografski oris 60%

skupaj je zaprto preko 300 premogovnikov in ukinjeno preko 1 milijon delovnih mest o Nafta in zemeljski plin  Evropa večinoma uvaža (Norveška, Rusija, Arabske države)  Prednosti nafte pred premogom, prednosti plina pred nafto o Jedrska energija  1956 prva JE v Veliki Britaniji  1975 – 1985 glavno obdobje gradnje JE v Evropi  Prednosti in slabosti o Obnovljivi viri  Hidro, vetrna, solarna, geotermalna energija, energija biomase Industrija  Industrijska revolucija o Začetek masovne industrijske proizvodnje, osnova je tehnološka inovacija – parni stroj – nadomesti človeško delo o Najstarejša panoga je tekstilna industrija, sledijo železarstvo, strojna in kovinska industrija, ladjedelništvo (delovno intenzivna in težka/bazična industrija) o Velika Britanija, 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/evropa-dru-benogeografski-oris/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

KVARTICKA3 58%

Létací stroj, skrytá pistole a další… Jako první díl této série obsahuje i hru více hráčů, která je naprosto úţasná aţ na jednu věc.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/kvarticka3/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

SoilMod 49%

Pouze pokud je stroj/zařízené v blízkosti zásobní nádrže(musí být v triggeru pro hnojivo) Překlady;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

PRAVILNIK PITBIKE SLO 2014 43%

Organizator mora na dan dirke zagotoviti delovni stroj za popravila tekmovalne proge.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/pravilnik-pitbike-slo-2014/

28/02/2014 www.pdf-archive.com