Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stronach»:


Total: 60 results - 0.04 seconds

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 100%

imię i nazwisko na stronach internetowych Warsztatów Sztuki Fotografii oraz 37.Krakowskich Reminiscencji Teatralnych , w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE BTD 89%

• Po obu stronach występuje zamek bezpieczeostwa działający podczas podnoszenia i opuszczania, zapewnia bezpieczeostwo i łatwośd obsługi.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/16/podno-niki-samochodowe-btd/

16/02/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 89%

1) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu, 2 2) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika, 3) publikację przez Organizatora na stronach internetowych:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 87%

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Goleszów, na stronie internetowej www.goleszow.pl, oraz na stronach BIP i stronach internetowych szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Arkusz OPOP-100-1904 (1) 78%

Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 21 stronach są wydrukowane 22 zadania.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/29/arkuszopop-100-1904-1/

29/03/2020 www.pdf-archive.com

ten-ray model 73%

promieni zakłada prostą ulicę z budynkami po obu stronach, a antena nadawcza i odbiorcza znajdują się na wysokości niższej niż dachy budynków.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/12/ten-ray-model/

12/10/2011 www.pdf-archive.com

Z-Media Publishing 73%

Zrobi to opierając się na swoich mocnych stronach w postaci wysokiej jakości produktów, pomaganiu klientom w wyborze programu marketingowego oraz usługach wykonania projektów reklamowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/18/z-media-publishing/

18/06/2015 www.pdf-archive.com

Rider techniczny - Borzeński&Kasprzak 73%

SYSTEM FRONTOWY Wymagane są co najmniej dwie kolumny dwudrożne, pracujące sterofonicznie, ustawione po obu stronach sceny.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/rider-techniczny-borze-ski-kasprzak/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 73%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów obsługi imprezy, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika podczas promocji wydarzenia na stronach internetowych, a także w środkach masowego przekazu i innych wydawnictwach związanych z imprezą.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

trolle 72%

Nie pokazują ich na forach i innych stronach, gdyż wolą przybierać inne, bardziej absurdalne, aby te były nie przekonujące.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/trolle/

25/08/2014 www.pdf-archive.com

KING OF THE CHRZAN 2016 70%

Zbierasz maksymalnie 6 osobowy team i wykonujecie zadania, które czekają na was na następnych stronach tej książki.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/king-of-the-chrzan-2016/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

katalog oferta dotacyjna mezglewski 65%

stalowy korpus malowany proszkowo, pokrywa ze szklaną uszczelnioną szybą, taca na ramki, 2 podstawy, 2 zamknięcia z zasuwkami po obu stronach.

https://www.pdf-archive.com/2019/02/04/katalog-oferta-dotacyjna-mezglewski/

04/02/2019 www.pdf-archive.com

Testament Volmera fragment opracowania 63%

Testament Volmera fragment opracowania W 1825 roku, 73-letni Volmer sporządził testament spisany na siedmiu stronach rękopisu.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/testament-volmera-fragment-opracowania/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

info2 62%

AIDS zwraca się do mediów z prośbą o zamieszczenie 1 grudnia symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – czerwonej kokardki na pierwszych stronach dzienników i czasopism ukazujących się tego dnia.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

Lista 62%

www.jakaśstrona.pl – link do podstrony- link do strony linkowanej (w takim przypadku najczęściej na podstronie znajduje się tylko link wychodzący do naszej strony) ・ Lista będzie zawierać triki w jaki sposób dodać linki na domenach EDU, GOV (prawdziwych, nie np.edu.pl) ・ Na wszystkich stronach które będą podane w liście nie ma możliwości dodania linka jakimkolwiek automatem, są to wybrane strony których wartość jest sprawdzana wg poniższych kryteriów:

https://www.pdf-archive.com/2012/10/22/lista/

22/10/2012 www.pdf-archive.com

Miklos Nyiszli - Byłem asystentem Doktora Mengele 60%

Jedziemy jeszcze kilkaset metrów główną ulicą obozu, między rzędami baraków, stojącymi po obu stronach, i zatrzymujemy się przed znaczniejszym budynkiem.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/16/miklos-nyiszli-by-em-asystentem-doktora-mengele/

16/08/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn 32 2011 60%

O Grecji mówi się w głównym wydaniu każdego programu informacyjnego, Grecja jest na pierwszych stronach czołowych dzienników…tak, to jest dla każdego gracza giełdowego święto bo to my właśnie musimy się najlepiej w tym wszystkim orientowad i wykorzystywad emocje ignoranckiego tłumu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/30/biuletyn-32-2011/

30/01/2017 www.pdf-archive.com

DziadyIII 59%

krwawe sceny toczą się po wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 58%

Wszystko to na blisko 30 stronach, z czego aż 2 poświęcone zostały na felieton naszego nowego partnera - premiership24.com.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

INNOWIERCA 58%

Los perros stali po dwóch stronach niewielkiego pokoju, w znudzeniu obserwujàc Azjat´, który zastyg∏ pomi´dzy nimi w pokracznej pozycji startujàcej do lotu czapli.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja 58%

Wiêcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

OPIS strony pomagamy.dbv.pl 58%

Dodajemy energii, ciepłych słów, dobrych rad i pomocy, wspieramy wpisami na stronach WWW.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/opis-strony-pomagamy-dbv-pl/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 57%

Oddzielnym zagadnieniem jest fakt prezentowania na stronach internetowych klubu „Wodnik” informacji o rekordzistach polski w pływaniu gdzie większość z tych rekordzistów to osoby, które rekordy swoje osiągali niedawno a dawno temu ukończyli 30 roku życia.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 56%

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora) na stronach Organizatora (w tym profilu społecznościowym), na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieoznaczony.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com