Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stronami»:


Total: 28 results - 0.042 seconds

zadania 100%

 6 x  4 y  10   x  4 y  3 dodaje stronami oba równania i wyliczam x:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/16/zadania/

16/05/2011 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 88%

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że zawarta pomiędzy stronami umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych, waloryzowanego kursem (...) w kwocie 280.724,68 zł zawarta została na wzorcu umownym o nazwie „kredyt hipoteczny”, a jej postanowienia nie były między stronami negocjowane, zaś powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na ich treść.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 84%

koszty procesu wzajemnie znosi pomiędzy stronami;

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Mariusz BRANIA 79%

061216/924/95-DNDC/CACS KIERUNKU NOTARIUSZA Niniejsza umowa pożyczki została zawarta 20 listopad 2017 pomiędzy obiema stronami, MARIE CERVANTES (pożyczkodawca), rezydent:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/mariusz-brania/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

COOKIES 79%

„stronami internetowymi”). Czym są pliki „cookies”?

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/cookies/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 79%

Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”, 1.7.2 „T-Mobile Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 78%

Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”, 1.7.2 „T-Mobile Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 76%

Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”, 1.7.2 „T-Mobile Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Opis Produktu - PP HP548R.PDF 72%

WYRAŹNYCH LUB POŚREDNICH (W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONEGO CELU) INNYCH NIś ODRĘBNIE UZGODNIONE MIĘDZY STRONAMI W FORMIE PISEMNEJ.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/opis-produktu-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 67%

•  Rozdzielnosc umow Umowy objete OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu (zdefiniowana ponizej) stanowia rozdzielne umowy, a postanowienia kazdej z nich odnosza sie tylko i wyłacznie do umow pomiedzy tymi Stronami.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 66%

 Rozdzielność umów Umowy objęte OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu (zdefiniowana poniżej) stanowią rozdzielne umowy, a postanowienia każdej z nich odnoszą się tylko i wyłącznie do umów pomiędzy tymi Stronami.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 66%

W ocenie Sądu I instancji stan faktyczny nie budził wątpliwości, a zasadnicze okoliczności faktyczne uznać należało jako bezsporne między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 64%

zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 61%

W tej sytuacji konsument jest skazany na arbitralne decyzje banku i zakłócona jest w ten sposób równowaga pomiędzy stronami umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 60%

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie strona powodowa wskazała, iż jej zdaniem umowa kredytowa zawarta pomiędzy stronami jest nieważna, gdyż strony nie uzgodniły wszystkich istotnych elementów umowy kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 56%

Informacje dotyczące odwołań Istnienie pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego oraz dostęp do tego mechanizmu Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanych w Ramowej Umowie Pożyczki.Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 56%

Postanowienia umowy dotyczące mechanizmu waloryzacji nie były indywidualnie uzgadniane między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 54%

58 § 2 k.c.), argumentując, że waga i znaczenie zakwestionowanych postanowień umowy dla całości stosunku obligacyjnego nawiązanego między stronami sprawiają, iż nieważność winna dotyczyć całej tej czynności prawnej (art.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 53%

akt I C 94/17 postanowienia, w tym postanowienia dotyczące mechanizmu waloryzacji, nie były indywidualnie uzgadniane między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 51%

Procedura zawierania umowy pożyczki miedzy stronami trwała około 2-3 tygodni.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 49%

Spór między stronami dotyczył bowiem w pierwszej kolejności oceny prawnej postanowień łączącej je umowy, a to z kolei pozostaje w wyłącznej kognicji sądu, nie zaś biegłego.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 49%

poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że postanowienia spornej umowy mają charakter niedozwolonych postanowień umownych, co skutkowało przyjęciem, że nie mają one mocy obowiązującej między stronami i naruszeniem w efekcie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 45%

Postanowienia umowy dotyczące mechanizmu waloryzacji nie były indywidualnie uzgadniane między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 42%

Dodano, że stronami umowy ubezpieczeniowej są Bank oraz Towarzystwo (...), zatem niezasadnym jest obciążenie powoda kosztami tego ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 39%

1 nie były indywidualnie uzgadniane między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com