Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «studentiem»:


Total: 2 results - 0.001 seconds

Nolikums RTU-Scavengers 2014 100%

Projekta mērķis tiek realizēts RTU IEVF pašpārvaldes rīkotajā pasākumā, kur vienas dienas laikā RTU studentiem tiek dota iespēja pierādīt sevi, savu erudīciju un atraktivitāti.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/13/nolikums-rtu-scavengers-2014/

13/04/2014 www.pdf-archive.com

nolikums 2016 81%

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (turpmāk tekstā LU SZF) atklātais futbola turnīrs „Maskačkas kauss 2016” (turpmāk tekstā – Turnīrs) tiek rīkots ar mērķi veicināt sportisku brīvā laika pavadīšanu ārpus Universitātes nodarbībām, rosināt studentu iepazīšanos vienam ar otru un fakultātes akadēmisko personālu, kā arī ar citiem augstskolu studentiem, un noskaidrot spēcīgāko futbola komandu Maskačkas rajonā.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/04/nolikums-2016/

04/10/2016 www.pdf-archive.com