Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «surat»:


Total: 80 results - 0.046 seconds

Lampiran2 PER-38-2009 TABEL AKUN PAJAK 100%

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 38 /PJ/2009, TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/05/lampiran2-per-38-2009-tabel-akun-pajak/

05/07/2013 www.pdf-archive.com

bpn07 11 97%

27 Jun 2011 ______________________________________________________________________________ SURAT PEKELILING PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA BIL.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/29/bpn07-11/

29/06/2011 www.pdf-archive.com

JPDNPYDDPTSPBPMPT - Kubu Raya 2014 96%

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 10 hari kerja 8.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/16/jpdnpyddptspbpmpt-kubu-raya-2014/

16/12/2014 www.pdf-archive.com

Permohonan Myhome 2.0 ( Latest ) 96%

MILIK KELUARGA / SEWA / KUARTERS / MENUMPANG / SETINGGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOKUMEN PEMOHON SEMAKAN SALINAN KAD PENGENALAN / OKU ( JIKA BERKENAAN ) SALINAN SURAT NIKAH / SURAT AKUAN BERSUMPAH BUJANG SALINAN PENYATA GAJI TERKINI SURAT PENGESAHAN MAJIKAN TERKINI SALINAN PENYATA KWSP / PENYATA CUKAI PENDAPATAN SALINAN SISTEM MAKLUMAT RUJUKAN KREDIT (CCRIS) / (CTOS) SALINAN SURAT AKUAN BERSUMPAH BEKERJA SENDIRI / TIDAK BEKERJA PENGESAHAN TERKINI PEMBELIAN RUMAH ( SALES PROFORMA ) SALINAN PENYATA BANK (JIKA BEKERJA SENDIRI) PASANGAN ( SUAMI / ISTERI ) 1 2 3 4 5 6 7 SALINAN KAD PENGENALAN / OKU ( JIKA BERKENAAN ) SALINAN PENYATA GAJI TERKINI ( JIKA BEKERJA ) SURAT PENGESAHAN JAWATAN TERKINI ( JIKA BEKERJA ) SALINAN PENYATA BANK (JIKA BEKERJA SENDIRI) SALINAN PENYATA KWSP / PENYATA CUKAI PENDAPATAN SALINAN SISTEM MAKLUMAT RUJUKAN KREDIT (CCRIS) / (CTOS) SALINAN SURAT AKUAN BERSUMPAH BEKERJA SENDIRI / TIDAK BEKERJA 1 SALINAN KAD PENGENALAN / MYKID TANGGUNGAN Submitted by :

https://www.pdf-archive.com/2019/09/12/permohonan-myhome-20--latest-/

12/09/2019 www.pdf-archive.com

Template Perancang 95%

JABATAN PERANCANGAN PBT SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN SERENTAK UBAH SYARAT DAN PECAH SEMPADAN (SEKSYEN 124A, KTN) BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Bil Dokumen Bilangan Dokumen 1 Borang 7D 1 2 Salinan Resit Bayaran 1 Permohonan 3 Surat kelulusan KM 1 sekiranya berkaitan 4 Surat keizinan dari pemilik, pemegang PA, pemajak, pemegang cagaran, 1 pengkaveat dsb.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-perancang/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

IMG 0001 94%

Direktur l!,kademi Keperawatan Pemerinta.h Kabupaten Belitung Di]l[aniungpandan SURAT PENGANTAR NOMOR:560/026/DSTKT URAIAN NO 2 1 L 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/07/img-0001/

07/04/2015 www.pdf-archive.com

Template Bangunan 88%

JABATAN BANGUNAN PBT SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Bil Dokumen Bilangan Dokumen 1 Borang A ( jadual kedua 1 UKBS 1984 ) 2 Surat Permohonan yang 1 ditandatangani oleh pemilik dan Perunding berdaftar (Covering Letter) dalam bentuk pdf 3 Salinan Geran atau Surat 1 Hakmilik Tanah asal yang telah disahkan atau Salinan Bukti Permohonan Berimilik Tanah yang telah dikemukakan oleh agensi perlaksana kepada PTD/PTG 4 Salinan resit semasa cukai 1 tanah/taksiran (sekiranya berkaitan) dalam bentuk pdf 5 Salinan resit bayaran 1 memproses pelan dalam bentuk pdf 6 Salinan Kelulusan 1 Kebenaran Merancang yang masih sah dalam bentuk pdf jika ada/perlu 7 Salinan Carian Rasmi 1 Geran/Surat Hakmilik dalam bentuk pdf 8 Pelan-pelan yang telah 3 disediakan oleh Profesional Berdaftar :

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-bangunan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Een boodschap betreft het oordelen met de Qaw ānīn (2) 86%

3 Surat An-Nisaa 59 4 Surat An-Nisaa 65 2 } ََ‫َ ْي‬ َ ََ ‫{ ُث هم ََل َي ِجدُوا فِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َر ًجا ِم هما‬ “En zij zullen in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt.”5 En de aarzeling hier betekent:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/04/een-boodschap-betreft-het-oordelen-met-de-qaw-n-n-2/

04/03/2015 www.pdf-archive.com

71-Ernik Yuliana dan Adi Winata 86%

Berdasarkan surat keputusan tersebut, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satker Pengawasan SDKP meliputi:

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/71-ernik-yuliana-dan-adi-winata/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

e book pembiayaan perniagaan MARA 85%

MANUAL PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA EDISI 3 AYAAN SKIM PEMBI ) SPRES (SPiKE K E K A R T N O K ang 1.1 Latar Belak an 1.2 Pelaksana biayaan 1.2.2 Had Pem ng ya n ta 1.2.3 Jaba n/Pemberi ka ar Menaw Kerja ja 1.2.4 Jenis Ker an Serahak at Ik 1.2.5 Surat euntungan 1.2.6 Kadar K / Jaminan 1.2.7 Cagaran aran Wang 1.2.8 Pengelu Pembiayaan 1 1 2 3 INDEKS MANUAL PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA 3 4 4 4 5 SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN MARA (SJUM) 36 1.1 Latar Belakang 36 m Ski ah 1.2 Skop Di Baw RA MA an haw Jaminan Usa 37 i 1.3 Syarat-syarat Asas Bag UM SJ Permohonan 38 1.4 Jaminan/ Kafalah 38 n ina 1.5 Tempoh Jam 39 san ulu Kel ut 1.6 Tempoh Lup 39 ng 1.7 Kegunaan Wa Pembiayaan 40 1.8 Jenis Kemudahan g Yan n Pembiayaa Ditawarkan Oleh Bank Panel 40 i 1.9 Jaminan Tanggung Rug 40 hon 1.10 Cara memo n Pembiayaa 41 1.11 Langkah Memproses UM SJ an Permohon 41 1.12 Tujuan Pembiayaan 42 atif alit 1.13 Analisa Ku 44 if itat ant 1.14 Analisa Ku 45 n yaa bia Pem 1.15 Keperluan n yaa bia Pem ur dan Strukt EDISI 3 SKIM PEMB IAYAAN MUDAH JAY A (SPiM) 1.0 Latar Be lakang 2.0 Kaedah 6 Pembiayaan Islam 7 3.0 Skop Pe mbiayaan D i Bawah 9 SPiM 4.0 Syarat-s 2 yarat Asas B agi Permohona 1 0 n Pembiaya an 5.0 Syarat-s yarat Asas Kelulusan 18 6.0 Keguna an wang Pembiayaan 19 7.0 Permoh onan daripa da Kumpulan P 20 rofesional 8.0 Skim Pe mbiayaan Perniagaan 20 Mudah Jaya 9.0 Permoh onan daripa da Syarikat Se 32 ndirian Berh 10.0 Cara M ad emohon Pembiayaan 34 asa 48 1.16 Keputusan Jawatanku s lulu Me Menimbang dan 49 at 1.17 Pengeluaran Sur ter Let Jaminan/Kafalah 49 1.18 Tuntutan 50 an pir 1.19 Dokumen Lam 52 a 1.20 Jaminan Lembag am Sah ng ega Pengarah/Pem E K i P S S SKPRE RAK E N KONT AYAA EMBI SKIM P Latar Belakang SPiKE merupakan penambahbaikan kemudahan pembiayaan kontrak MARA sedia ada dengan menamakan semula kepada Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/e-book-pembiayaan-perniagaan-mara/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

PERATURAN KPU KEIN PRO 84%

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/peraturan-kpu-kein-pro/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

survey - IRR 83%

Menindaklajuti Surat Wilayah Jakarta Kota dan Memo Divisi ERM sebagai berikut.:

https://www.pdf-archive.com/2013/10/25/survey-irr/

25/10/2013 www.pdf-archive.com

press release skt esdm - FPR 83%

Transafe Indonesia recieve SKT ESDM for Mining Training service in Indonesia Transafe Indonesia acquired Surat Keterangan Terdaftar from Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (SKT ESDM) Indonesia -- Free-Press-Release.com -- Jul 15, 2014 -- Jakarta, Indonesia – July 14th 2014 – For Immediate Release Transafe Indonesia (www.transafeindonesia.com), received its SKT ESDM on Monday July 14th 2014.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/press-release-skt-esdm-fpr/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

Risalah semnas-090512 83%

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 1 Dewi Juliah Tanggal Target Penyelesaian Verifikasi Pelaksanaan dan Hasil Tindakan Surat tugas panitia sudah ada No Deskripsi Masalah Rencana Tindakan memanfaatkan energi secara bijak melalui penerapan Matematika, Sains dan Teknologi 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/11/risalah-semnas-090512/

11/05/2012 www.pdf-archive.com

IMAN NEWSLETTER 27 Sep 2013 83%

In Surat ArRum, verse 9, Muslims are admonished :

https://www.pdf-archive.com/2013/09/26/iman-newsletter-27-sep-2013/

26/09/2013 www.pdf-archive.com

Mining Training - Transafe Indonesia Press release 82%

Transafe Indonesia acquired Surat Keterangan Terdaftar from Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (SKT ESDM) Jakarta, Indonesia – July 14th 2014 – For Immediate Release Transafe Indonesia (www.transafeindonesia.com), received its SKT ESDM on Monday July 14th 2014.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/mining-training-transafe-indonesia-press-release/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

Transafe Indonesia acquire document for Mining industry 82%

Transafe Indonesia acquired Surat Keterangan Terdaftar from Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (SKT ESDM) JAKARTA, Indonesia -- Jakarta, Indonesia Transafe Indonesia (www.transafeindonesia.com), received its SKT ESDM on Monday July 14th 2014.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/transafe-indonesia-acquire-document-for-mining-industry/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 79%

JOHNSON’S® SAMBUT MUSIM MENUAI-SABAH C/O OMNITEAM SDN BHD PETI SURAT 8820, PEJABAT POS KELANA JAYA, 46798 PETALING JAYA.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 79%

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Sciences of the Qur'an Outline 78%

Vowels ‫ﺃأﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡم ﺁآﺩدﺍاء ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Variants of Derivation Variants of Case Variants of Addition Permutations Commutations Variants of Pronunciation Tongues of Arabs Science of Collection of the Qur’an Transcription in the Prophet’s period Transcription in Abu Bakr’s period Transcription in Uthman’s period The Scriptures of Uthman Frame of the Scripture Complements to the Scripture Diacritics Dotting Sectioning ‫ﺃأﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﺨﻼﻑف‬ ‫ﺇإﺧﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺘﺼﺮﻳﯾﻒ‬ ‫ﺇإﺧﺘﻼﻑف ﺍاﻹﻋﺮﺍاﺏب‬ ‫ﺇإﺧﺘﻼﻑف ﺍاﻟﻨﻄﻖ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺃأﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺏب‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ ‫ﻓﺎﺭرﺳﻴﯿﺔ‬ African Vocabulary ‫ﺣﺒﺸﻴﯿﺔ‬ ‫ﺻﻔﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍاﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻜﻤﻼﺕت ﺍاﻟﻤﺼﺤﻒ‬ ‫ﺍاﻹﻋﺠﺎﻡم‬ ‘Allegories’ in the Qur'an ‫ﻋﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴﯿﺐ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Categories of Allegories Partition into Surat ‫ﺗﺴﻮﻳﯾﺮ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Nuance in the Qur’an ‫ﺍاﻟﺘﺤﻘﻴﯿﻖ‬ Arranging the Surat ‫ﺗﺮﺗﻴﯿﺐ ﺍاﻟﺴﻮﺭر‬ ‘Metaphors’ in the Qur’an ‫ﺍاﻟﺘﺮﺗﻴﯿﻞ‬ Arrangement of Ayat ‫ﺗﺮﺗﻴﯿﺐ ﺍاﻵﻳﯾﺎﺕت‬ ‫ﺍاﻟﺘﺪﻭوﻳﯾﺮ‬ Matchings ‫ﺍاﻟﺤﺪﺭر‬ Motif of Matchings ‫ﺍاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕت‬ ‫ﺃأﺳﺒﺎﺏب ﺍاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ Motifs of Metonymy ‫ﺍاﻟﺘﻀﺎﺩد‬ Categories of Allusions ‫ﺃأﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﺘﺠﻮﻳﯾﺪ‬ Digression ‫ﺍاﻹﺳﺘﻄﺮﺍاﺩد‬ ‫ﺃأﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻨﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﻤﻴﯿﻢ‬ ‫ﺃأﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺪ‬ ‫ﺃأﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻬﮭﻤﺰﺓة‬ ‫ﺍاﻟﺘﻔﺨﻴﯿﻢ ﻭوﺍاﻟﺘﺮﻗﻴﯿﻖ‬ ‫ﺍاﻟﻘﻠﻘﻠﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺤﺮﻭوﻑف ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻛﺎﺕت‬ Types of Matchings Matching Aya with Aya Matching of Aya in Sura Ending with Opening ‫ﺃأﻧﻮﺍاﻉع ﺍاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺍاﻵﻳﯾﺎﺕت ﻟﺒﻌﻀﻬﮭﺎ‬ ‫ﺍاﻵﻳﯾﺎﺕت ﻟﻠﺴﻮﺭر‬ ‫ﻋﻠﻢ ﻋﺪ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Enumeration of Surat ‫ﻋﺪ ﺍاﻟﺴﻮﺭر‬ ‫ﺣﺮﻭوﻑف ﺍاﻵﻳﯾﺎﺕت‬ ‫ﺃأﻭوﻝل ﻣﺎ ﻧﺰﻝل‬ Melodic Modes ‫ﺍاﻟﺴﻜﺖ ﻭوﺍاﻟﻮﺻﻞ‬ ‫ﺍاﻟﻤﻘﺎﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻧﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﻤﻘﺎﻣﺎﺕت ﺍاﻟﺼﻮﺗﻴﯿﺔ‬ Nahwand Maqam ‫ﻣﻘﺎﻡم ﻧﻬﮭﺎﻭوﻧﺪ‬ Bayati Maqam ‫ﻣﻘﺎﻡم ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﺕت‬ ‫ﻋﺪ ﺍاﻵﻳﯾﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻔﻮﺍاﺻﻞ‬ Enumeration of Words in the Qur’an ‫ﻋﺪ ﻛﻠﻤﻠﺖ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Enumeration of Letters in the Qur’an ‫ﻋﺪ ﺃأﺣﺮﻑف ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Science of Depiction of the Qur’an Inscription of the Qur’an Predictions ‫ﺍاﻹﻋﺠﺎﺯز ﺍاﻟﻨﺒﺌﻲ‬ Challenge in the Qur’an Quantitative Challenge Qualitative Challenge The Unseen in the Qur’an The Unseen Past ‫ﺃأﻗﺴﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺠﺎﺯز‬ Angels Jin The Unseen Future The Hour ‫ﺍاﻟﻤﺠﺎﺯز ﻭوﺍاﻟﺤﻘﻴﯿﻘﺔ‬ The Day of Judgment ‫ﺍاﻟﺘﺸﺒﻴﯿﻪﮫ ﻭوﺍاﻹﺳﺘﻌﺎﺭرﺓة‬ ‫ﺃأﺩدﻭوﺍاﺗﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن‬ Paradise &

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/sciences-of-the-qur-an-outline/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

perbup nomor 15 th 2011TENTANG IZIN OPR PERUSAHAAN 77%

Surat permohonan mendirikan PPJP ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perbup-nomor-15-th-2011tentang-izin-opr-perusahaan/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

Buku Administrasi Sekolah PAUD TK SD MI SMP MTs SMA SMK 2018 77%

Daftar Hadir Buku Surat Keluar / Masuk Buku Jurnal Kelas Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu Kas Buku Pembantu Kas Umum Buku Penyerahan STTB Buku Calon Siswa Baru Buku Formulir Pendaftaran Buku Absensi Siswa Buku RKH (A1, A2, B1, B2) PAUD / TK Buku RKM (A / B - Semester 1 &

https://www.pdf-archive.com/2017/11/09/buku-administrasi-sekolah-paud-tk-sd-mi-smp-mts-sma-smk-2018/

09/11/2017 www.pdf-archive.com

TIO KUMALA & SARLI RAHMAN ok 75%

Dari beberapa defenisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pasar modal, yaitu merupakan suatu wadah perantara yang dinaungi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk melakukan mekanisme jual beli efek (surat berharga) guna menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada perusahaan yang mengalami kekurangan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/tio-kumala-sarli-rahman-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Keputusan KwarNas Gerakan Pramuka No 154 A Tahun 2011 74%

bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 53 Tahun 1985 perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan Gerakan Pramuka saat ini;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/keputusan-kwarnas-gerakan-pramuka-no-154-a-tahun-2011/

02/07/2016 www.pdf-archive.com