Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «swych»:


Total: 29 results - 0.028 seconds

Machiavelli - Ksiaze 100%

To zaś wypływa z innej konieczności, naturalnej i pospolitej, która powoduje, że książę nowy musi zawsze krzywdzić swych nowych poddanych, czy to przez swych ludzi zbrojnych, czy to przez inne niezliczone zniewagi, które pociąga za sobą nowy nabytek.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/04/machiavelli-ksiaze/

04/05/2012 www.pdf-archive.com

SB 89%

Sam ten czym spełniony widocznie dowodzi, że pojęcia te, aczkolwiek bałwochwalskie, były usposobione do zrozumienia słowa bożego, gdyż żadnemu nie ulega zaprzeczeniu, iż o ile ciemniejsze są wyobrażenia jakiego ludu o Bogu, o tyle lud ten mniéj jest zdolnym do poznania tegoż Boga, o tyle uporniéj trwa przy swych niedorzecznych błędach.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/sb/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

SKLEPY CYNAMONOWE 88%

Niektórzy z nas zasypiali w ciepłym śniegu, inni domacywali się w gęstwinie bram swych domów, wchodzili omackiem do ciemnych wnętrz, w sen rodziców i braci, w dalszy ciąg głębokiego chrapania, które doganiali na swych spóźnionych drogach.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/21/sklepy-cynamonowe/

21/10/2011 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 80%

I Ŝe tak na dobrą sprawę, jak wyznaje w swych późniejszych wspomnieniach, początkowo waŜniejsze były owe „podróŜe i przygody” niŜ same ksiąŜki, które dostarczały środków finansowych na kolejne wyprawy… Wybuch drugiej wojny światowej zaskoczył znanego juŜ wtedy literata-podróŜnika na dalekiej polinezyjskiej wyspie Tahiti, jednak udało mu się dotrzeć stamtąd do Francji, a po jej upadku do Anglii.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 69%

W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych "używanych"

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 66%

Wielka Brytania dążyła do utrzymania swej dominującej pozycji militarnej, gospodarczej i politycznej w świecie oraz rozszerzenia swych wpływów na Bliskim Wschodzie i Turcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Tygodnik bornholmski nr1 65%

Ograniczono ich odpowiedzialność za skutki podjętych akcji celem wykonywania swych obowiązków.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/30/tygodnik-bornholmski-nr1/

30/03/2015 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Nienawiść.PDF 61%

Tylko ta żydowska kurwa jaką jest Jezus Chrystus miłowała swych przeciwników.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/28/mariusz-jan-gosi-ski-nienawi/

28/10/2016 www.pdf-archive.com

Cytaty z filmu Miś 58%

„Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera”.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/cytaty-z-filmu-mi/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(9) Marzec 54%

Gracze mogli spró­ bować swych sił robiąc dwa questy, w których trzeba było pomóc małej Migulance z Karka­ han oraz Gospodarzowi Janowi z Podgrodzia Nithal.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-9-marzec/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

ROMAN 13 ost 52%

­­­­­Dr Dorota Jarząbek-Wasyl Następnie Paulina Więzik opowiada o pewnym literacie-podróżniku, który podczas swych wojaży wkraczał na niejedne pobocza.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/roman-13-ost/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

agroturystyka 52%

Gdyby ludzie od początku swego istnienia nie łączyli się w grupy społeczne w celu zaspokajania swych potrzeb i dla obrony rodzaj ludzki dawno by wyginą, pokonany przez sity przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 51%

Również osoby, które dotychczas uznawały same siebie za tolerancyjne, po kontakcie z „multikulturową mieszanką wybuchową” - mówią stanowcze NIE i żądają od swych klas politycznych działań, chroniących „judeochrześcijańskie” korzenie Europy.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 50%

Przykładami obszarów, do których „zdrowsza” tkanka poznańskiej społeczności, może natychmiast się udać w celu potwierdzenia swych „jedynie słusznych wizji świata” są:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

MUCHA 2017 catalog high res 49%

Przed Wami opowieść o tym, jak Gwen i Peter zakochali się w sobie, a także o tym, jak Spider-Man zmuszony był stawić czoło całej gromadzie niebezpiecznych złoczyńców, by w końcu zdobyć dziewczynę ze swych snów.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/14/mucha-2017-catalog-high-res/

14/05/2017 www.pdf-archive.com

Folder Lubasz 2012 - wyd II 46%

Samorząd gminy Lubasz chce sprostać oczekiwaniom oraz potrzebom swych mieszkańców i turystów.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/folder-lubasz-2012-wyd-ii/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

Dokument 44%

Ich umysły nie potrafiłyby przecież wznieść się ponad realizm swych ciał, nie potrafiłyby zlać się w jedność z innym umysłem, bo takie połączenie wymaga rezygnacji z własnego nieskrempowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/12/dokument/

12/02/2017 www.pdf-archive.com

report5 42%

Osiedlił się tu wraz z częścią swych podkomendnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/06/report5/

06/02/2016 www.pdf-archive.com

Miklos Nyiszli - Byłem asystentem Doktora Mengele 40%

Spoglądam na lewo i prawo, obserwuję swych towarzyszy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/16/miklos-nyiszli-by-em-asystentem-doktora-mengele/

16/08/2017 www.pdf-archive.com

Londyn 40%

W swych czasach świetności był otwierany pięć razy dziennie.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 39%

Wspomniana batalia nie rozegrała się bowiem przed 28 sierpnia, a ponadto w razie zwieńczenia operacji warszawskiej pełnym sukcesem, kolejne wielkie starcie na tym odcinku frontu nie mogłoby się w ogóle odbyć w drugiej połowie sierpnia, zaś w rzeczywistości, czyli przy niepełnym wyzyskaniu zwycięstwa pod stolicą, bitwa zawiązała się dopiero o miesiąc później i szans na jej stoczenie we wcześniejszym terminie po prostu nie było, ponieważ strona wycofująca się, której operacyjnie dogonić się nie dało, przeprowadziła operację grodzieńską po nadejściu swych rezerw.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

2017 Don Guido Bortoluzzi Synteza 1 36%

Nie zaznał tej radości, żeby mu uwierzono i nie doczekał się publikacji swych zapisków, które ukazały się drukiem dopiero po jego śmierci.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/2017-don-guido-bortoluzzi-synteza-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 35%

Nadto powód wywodził, że w okresie objętym żądaniem pozwu, bank nie wywiązywał się ze swych obowiązków informowania powoda o uzasadnionych przyczynach zmiany oprocentowania ustalonego w Umowie, w tym o zmianie oprocentowania na niekorzyść powoda.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 34%

Wedle treści umowy, następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z umowy stawały się wymagalne i kredytobiorca zobowiązany był do niezwłocznej spłaty wszystkich wymagalnych wierzytelności, zaś w przypadku braku spłaty Bank mógł przystąpić do dochodzenia swych wierzytelności z prawnych zabezpieczeń kredytu oraz całego majątku kredytobiorcy /§ 15 umowy – k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Piekło-na-ziemi-Paweł-Kaleta 33%

Sowy były niezwykle hałaśliwe podczas swych łowów.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/24/piek-o-na-ziemi-pawe-kaleta/

24/02/2014 www.pdf-archive.com